nieuws

Huurprijsbeleid na kritiek Kamer iets aangepast

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel zal de maximaal redelijke huurprijsgrens of puntprijs in het woningwaarderingstelsel dit jaar niet met 5,5% maar met 4,5% verhogen. Dit percentage komt overeen met de gemiddelde huurstijging, zo meldt de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

De toezegging komt twee weken na een overleg met de Tweede Kamer over het huurprijsbeleid, waarin bleek dat de meeste fracties niet akkoord gingen met de verhoging van de puntprijs met 5,5%.

Op andere punten komt de bewindsman de Kamer niet tegemoet. Hij handhaaft de maximale huurstijging per woning op 6,5%, terwijl een meerderheid had gepleit voor 6%, en blijft bij een minimale huurstijging van 3,5%. Met name de VVD-fractie had zich sterk gemaakt voor het schrappen van dit minimum-percentage.

Vandaag, als in het plenaire debat over het huurprijsbeleid wordt gesproken, moet blijken of de Kamer genoegen neemt met de toezegging van Tommel.

Reageer op dit artikel