nieuws

Heidemij betrokken bij sanering Olympische locatie Sidney

bouwbreed

Vlakbij de plaats waar in het jaar 2000 de Olympische Spelen zullen worden gehouden ligt een stuk zwaar verontreinigde grond. Het is in middels vrijwel zeker dat de sanering van deze vervuilde grond zal worden gegund aan Heidemij NV.

De grond is afkomstig van een aan de baai van Sydney gelegen verffabriek van ICI Dulux. De Brits-Australische loodfabrieken, later ICI Dulux, begonnen met de produktie op het terrein in 1920. De verfproduktie heeft loodmengsel in de grond achtergelaten waar verder eigenlijk niet naar werd omgekeken. Nu een poontwikkelaar het terrein wil kopen vanwege de gunstige ligging nabij de te bouwen accommodaties voor de Spelen in 2000 is het milieuprobleem ineens urgent geworden.

De afvoer van de vervuilde grond naar een daartoe aangewezen stortplaats is door ICI Dulux nimmer overwogen. Het bedrijf wenst het probleem van de vervuilde grond in eigen beheer op te lossen. Verschillende reinigingsmethoden uit de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Nederland werden door een ICI Dulux-poteam met elkaar vergeleken. Uiteindelijk kwam de natte reinigingsmethode van Heidemij Realisatie als beste mogelijkheid uit de bus.

ICI Dulux werkt nu samen met Heidemij en milieu-adviseurs om volledig te voldoen aan de gestelde milieueisen. Het is overigens de eerste maal dat in Australie een natte reinigingsmethode wordt toegepast om een locatie te saneren.

Methode

Bij de door Heidemij ontwikkelde reinigingsmethode wordt de verontreinigde grond door een aantal scheidingsapparaten gevoerd. Zware metalen zijn niet afbreekbaar en moeten daarom van de grond afgescheiden worden. Daartoe worden scheidingstechnieken in de fabriek toegepast, zoals zeven, magnetische en gravitatieve (op gewicht) scheidingen, scrubben (wassen) en flotatie. De verontreiniging wordt geconcentreerd in een slibstroom die weer wordt verwerkt of gecontroleerd gestort. De gereinigde grond kan in Australie opnieuw worden gebruikt.

Proef

In januari van dit jaar is een proefzending van zeven containers met 150 ton vervuilde grond in Nederland aangekomen en naar de grondreinigingsfabriek van Heidemij Realisatie in Moerdijk getransporteerd. Momenteel wordt daar nu de natte reinigingsmethode beproefd en de vervuilde grond gereinigd. Manager Grondreiniging van Heidemij Realisatie G.H. Stolker wijst erop dat de proefproduktie moet voldoen aan de norm die ICI Dulux heeft gesteld: de grond moet na reiniging minder dan 300 ppm lood bevatten. Laboratoriumproeven wezen vorig jaar reeds uit dat de grond in principe tot dat niveau door de Heidemij-methode gereinigd kan worden. In die tijd werd ook de receptuur van de behandelingsmethode in de fabriek vastgesteld.

Na een succesvolle proef zal, afhankelijk van de contractonderhandelingen, Heidemij Realisatie betrokken worden bij de bouw van een reinigingsfabriek op de terreinen van ICI Dulux in Sydney.De fabriek zal worden ontworpen en gebouwd samen met Sala International, een procesinstallatiebedrijf uit Zweden. Ook de universiteit van New South Wales is bij het po ingeschakeld.

De installatie wordt het eigendom van ICI Dulux, maar zal worden geexploiteerd door Heidemij Realisatie. De bedoeling is dat de medewerkers van Heidemij uit Nederland en de Verenigde Staten de fabriek bemannen. Het terrein zal in de loop van 1996 gereed zijn voor verkoop en voor de verdere ontwikkeling.

Na de reiniging van de 100.000 ton vervuilde grond overweegt ICI Dulux Australie om nog twee andere terreinen met de Nederlandse saneringstechniek schoon te maken.

Sinds 1982 beschikt de Heidemij Realisatie over de natte reinigingsmethode, en deze is sindsdien voortdurend aangepast en verbeterd. Voor het eerst zal de techniek nu ook in Australie worden toegepast terwijl er hoopgevende vervolgopdrachten vrijwel gereed liggen.

Reageer op dit artikel