nieuws

GS keuren begroting Hilversum af

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben de begroting voor 1995 van de artikel-12 gemeente Hilversum afgekeurd. Dat betekent dat Hilversum dit jaar niet meer mag uitgeven dan het niveau van vorig jaar.

De begroting voor 1995 van Hilversum kent een tekort van ruim f. 56 miljoen. Ook na dit jaar worden tekorten verwacht in de zelfde orde van grootte. Gezien die tekorten acht het provinciebestuur het noodzakelijk een scherp signaal te geven aan Hilversum.

De gemeenteraad heeft aangedrongen op extra geld uit het gemeentefonds om het achterstallig onderhoud in de stad te ke betalen. Daarvoor is in de begroting voor dit jaar f. 58 miljoen opgenomen, zonder dat daarvoor een dekking is gevonden. Over een extra bijdrage uit het gemeentefonds is echter nog niet beslist.

Het is de eerste keer in de Noordhollandse geschiedenis dat een gemeentebegroting is afgekeurd.

Reageer op dit artikel