nieuws

Groepseffect bij Certibouw blijkt sterker dan gedacht

bouwbreed Premium

Groepsgewijze begeleiding naar invoeren en certificeren van een kwaliteitssysteem volgens de aanpak van de Stichting Certibouw blijkt in de smaak te vallen. Deelnemers aan het programma krijgen van de stichting de garantie op behalen van het ISO-certificaat. Inmiddels heeft een vierde bedrijf een ISO kwaliteitssysteemcertificaat behaald.

De Stichting Certibouw in Tilburg begon na een intensieve voorbereiding in april 1993 met het programma voor groepsgewijze opzetten van kwaliteitszorgsystemen met aansluitende certificering voor bouwbedrijven waarbij deelnemers een resultaatsgarantie op behalen van het certificaat wordt gegeven. “Een unieke constructie”, meent T. Willems, evenals M.W.M. Waals, belast met de dagelijkse leiding van Certibouw.

Verantwoordelijkheid

De resultaatsgarantie is voortgekomen uit de intensieve voorbereidingen die vooraf zijn gegaan aan de oprichting van de stichting Certibouw. Toen is er door bouwers iets voor bouwers opgezet. Dat moest goed worden: efficient en toch praktisch. En bouwers willen nu eenmaal garanties. Als ze mee doen moet het wel iets opleveren. De Stichting Certibouw garandeert dat voor een bedrijf een kwaliteitssysteem wordt opgezet dat volledig voldoet aan wat volgens een van de normen uit de ISO-9000 serie vereist. Wel blijft de primaire verantwoordelijkheid van invoeren bij het bedrijf zelf liggen. Vanzelfsprekend bekijkt Certibouw voordat een bedrijf als deelnemer wordt toegelaten of er een basis is voor invoeren van een kwaliteitssysteem. “Het geven van garantie voor certificatie zet druk op de ketel”, aldus Waals. Na een programma van krap twee jaar hebben vier bedrijven uit de eerste groep dis is begonnen een certificaat gehaald.

Groepsaspect

Bij de selectie wordt ook al de groepsmentaliteit bekeken en beoordeeld. Opvallend is wel dat de meeste bedrijven in beginsel ISO certificatie zeggen na te streven voor interne motieven. De dagelijkse leiding van Certibouw horen dat liever dan dat “een papiertje aan de muur wordt gehaald dat eigenlijk niets mag kosten”.

Er worden bedrijven bij elkaar gezocht die elkaar aanvullen. Dat geeft namelijk het maximale leereffect. Bedrijven met twintig werknemers zijn moeilijk tussen bedrijven met meer dan honderd werknemers te zetten. Ook moet er bij de samenstelling van de groepen gekeken worden naar het soort werk dat hoofdzakelijk wordt uitgevoerd.

Er wordt bij het vooronderzoek “een soort ISO-9001 in een notedop langsgeturfd”. De score, uitgedrukt in een percentage, vormt de basis voor het besluit om de resultaatsgarantie voor behalen van het certificaat af te willen geven. Het is voorgekomen dat bedrijven ‘nee’ is verkocht. Dat gebeurt echter incidenteel. Bij de vooronderzoeken die zijn gedaan, is tegen drie bedrijven gezegd dat het er niet in zat. Dat heeft wel effect meent Willems. Het dwingt de directie zich te bezinnen op de kwaliteitsdoelstellingen. Twee bedrijven werken nu eerst aan een kwalteitstraject.

De in het begin opgezette methodiek van Certibouw is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Maar het groepsaspect is dermate belangrijk gebleken dat de geplande individuele bezoeken zijn omgezet naar semi-groepsbezoeken. Bedrijven bezoeken elkaar en zijn aanwezig als Certibouw daar in het kader van het programma met het gastbedrijf praat. Dat kan omdat bij de selectie ook het werken in groepsverband door medewerkers van het bedrijf is beoordeeld.

Bij de aanpak van Certibouw gebeurt het begeleiden van het certificeringstraject door DNV-Management Consultants uit Rotterdam. De diagnose en de audits voor het certificeren worden gedaan door DNV Certification. Certibouw brengt hierbij de specifieke kennis in van de bouwinformatie, te weten de vertaalslag van kwaliteit naar de bouw.

Goedkoper

Het programma van Certibouw biedt zekerheid in termen van tijd en kosten voor het behalen van het certificaat. Het gaat om de bedrijfs-externe kosten, die van Certibouw en de externe certificering. Ook wordt er wel een prognose gegeven voor de bedrijfsinterne kosten en daarmee ook de inspanning van het bedrijf zelf. De tijd ligt in beginsel vast. De kracht van het programma van Certibouw zit volgens Waals ook in de lage prijs. Er zijn ‘stevige’ kortingen met DNV bedongen. Het gaat om bedragen die in vergelijking met individuele aanbiedingen enige tienduizenden guldens lager liggen.

Reageer op dit artikel