nieuws

Financiele problemen rond de bouw Science Center

bouwbreed

De Amsterdamse gemeenteraad moet vandaag beslissen over de toekenning van verschillende kredieten voor de bouw van het Science Center op de IJ-tunnelpier in het Oosterdok. Hierbij gaat het om f. 20,5 miljoen aan kredieten en f. 25 miljoen voor een hypothecaire geldlening. De aanbesteding van de bovenbouw wordt in maart verwacht en zal naar verwachting f. 34 miljoen belopen, nadat de fundering eerder voor f. 4 miljoen is aanbesteed.

Het ontwerp van de net met de Erasmusprijs onderscheiden Italiaanse architect Renzo Piano, bestaat uit een ruim dertig meter hoog bouwvolume in het Oosterdok. Het Science Center wordt boven de IJ-tunnel gerealiseerd en moet aan weerskanten van de tunnel worden gefundeerd.

In het voorstel aan de gemeenteraad, dat vandaag wordt besproken, blijkt dat de fundering nogal wat problemen oplevert. Het gebouw is te zwaar om geheel door de tunnel te worden gedragen. Ongeveer driekwart van de belasting uit het gebouw rust op de tunnelwanden. Daarom zijn palen aan weerskanten van de tunnelbuis ontworpen, die op een aanvullende draagkracht voor hun rekening nemen.

Omdat er direct tegen de tunnel hoofdleidingen van elektriciteit en waterleiding lopen, moeten die worden omgeleid. De aanzienlijke kosten daarvan zijn voor rekening van de gemeente.

Gecompliceerd zijn de onderzoeken naar de funderingen van tunnel en Science Center. Beide zijn op de tweede zandplaat gefundeerd en ke elkaar beinvloeden. Eventueel optredende zettingen blijken moeilijk met zekerheid te voorspellen. Dat geldt eveneens op termijn van 15 tot 20 jaar. Men verwacht weinig zettingen, maar wil wel voortdurend de stand van zaken meten, om tijdig maatregelen te treffen om de tunnel waterdicht te houden.

Financieringstekort

Tijdens de bouw wordt eventuele schade door de verzekering gedekt; na is de oplevering is schade niet te verzekeren en draagt de gemeente de verantwoording. Voor de aanpassing van de tunnel is een krediet van f. 2,1 miljoen gereserveerd, naast de kosten voor tijdelijke voorzieningen.

De totale investering voor het Science Center wordt op ruim f. 72,5 miljoen geschat. Dat is inclusief de verwachte bouwkosten, hoewel nog geen aanbesteding heeft plaats gevonden.

Behoudens f. 4,3 miljoen zijn de kosten gedekt. Gezocht wordt naar bronnen voor de laatste miljoenen. Een van de voorwaarden waaronder de kredieten worden voorgesteld is het niet verder stijgen van de kosten.

Inmiddels is de voorbereiding wat vertraagd en is het de vraag of het gebouw volgens de oorspronkelijke planning in augustus 1996 geopend kan worden, hetgeen weer wenselijk is in verband met de exploitatie in het hoogseizoen. Wel is inmiddels gestart met de eerste voorbereidingen van de bouw. Als de raad de voorstellen voor kredietverlening goedkeurt, verwacht men in maart een Europese aanbesteding van de bouw.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels