nieuws

Faba valbeveiliging in straalverbindingstoren

bouwbreed Premium

De nieuwe straalverbindingstoren van PTT Lochem is voorzien van een Faba valbeveiligingssysteem. Daardoor zijn personen die op het platform bovenin de toren werkzaamheden moeten verrichten, tijdens het dalen en klimmen en tijdens het werken optimaal beschermd.

De straalverbindingstoren is uitgevoerd als een conische spiraal. In het hart van de spiraal bevindt zich een ca. dertig centimeter breed U-vormig kokerprofiel, waardoor de kabels naar boven worden gevoerd. Tegen deze koker is vanaf ca. 6,5 meter boven het maaiveld het railprofiel van het Faba valbeveiligingssysteem aangebracht.

Effectief

Faba valbeveiligingen worden geproduceerd Fahrleitungsbau uit Essen (D) en in Nederland op de markt gebracht door Beele Engeneering te Aalten. De werking van het systeem is even eenvoudig als doeltreffend.

In het railprofiel dat naar het hoog gelegen bordes leidt, loopt een vangwagen. Aan deze wagen is een musketonhaak aangebracht, waaraan de ring van de veiligheidsgordel van de onderhoudsmonteur is bevestigd. Het railprofiel is inwendig voorzien van nokken met een onderlinge afstand van 14 cm.

Bij het klimmen of dalen van de persoon oefent deze via zijn veiligheidsriem een horizontale kracht uit op de vangwagen die met looprollen in het open railprofiel loopt.

Door deze kracht wordt de druk van de beide op de wagen aanwezige veren overwonnen en loopt deze vrij van de nokken in het profiel. Bij een val of misstap van de persoon valt de horizontale kracht op de vangwagen weg, waardoor deze kantelt en tegen de onderliggende nok aanloopt.

Goedgekeurd

De nok houdt de wagen tegen, zodat de maximale valhoogte nooit meer dan 14 cm kan bedragen. Door de bescheiden afmetingen en het geringe gewicht kan de vangwagen gemakkelijk en zonder krachtsinspanning in het railprofiel worden bewogen. De Faba valbeveiligingen zijn goedgekeurd door de Arbeidsinspectie (rapport A I 2339) en door de ‘Bauberufsgenossenschaft’ in Duitsland.

Reageer op dit artikel