nieuws

Dijken tussen Tiel en Gorinchem beschadigd

bouwbreed

De eerste, oppervlakkige schade-inspectie die het polderdistrict Tieler- en Culemborger Waarden maandagmorgen heeft uitgevoerd aan de dijken is niet meegevallen. Alle dijken van Tiel tot Gorinchem hebben schade opgelopen, behalve de al verbeterde dijkvakken.

Dinsdag zullen de dijken aan een nauwkeuriger inspectie worden onderworpen. Vanaf dinsdag is er geen permanente dijkbewaking meer, alhoewel intensieve controle overdag nodig blijft. De zandzakken blijven de komende tijd nog op en tegen de dijken liggen. Verkeer op de bandijken is dan ook voorlopig nog onmogelijk. Het polderdistrict begint deze week al met het herstel van dijkvakken die vorige week veel hebben geleden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Zennewijnen, Heesselt en Varik. Een woordvoerder benadrukt dat herstellen van losgeslagen stukken dijk niet betekent dat de dijken worden verbeterd. Daarvoor is eerst een politieke uitspraak nodig.

Hoogwater in maart

De rechter in Arnhem besliste in oktober vorig jaar dat voor het dijkvak Tiel-Zennewijnen alsnog een milieu-effectrapportage moest worden uitgevoerd. Het al aanbestede werk kwam daardoor stil te liggen. Datzelfde gold, op basis van deze rechterlijke uitspraak, voor tal van andere te verzwaren dijkvakken in Gelderland. De verschillende polderdistricten zullen deze week overleggen over de maatregelen die het meest dringend zijn.

Daarbij zullen zij rekening houden met een nieuwe, maar hopelijk minder extreme hoogwaterstand die in maart kan optreden. Het water van Rijn en Waal staat meestal tweemaal per jaar hoog. Eenmaal door nat winterweer en eenmaal als de sneeuw in de berggebieden smelt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels