nieuws

Dakdekkers gaan met arbo goede kant op

bouwbreed Premium

Het imago van de dakbedekkingsbranche is zich sterk aan het verbeteren. Dat is maar goed ook. Want nog geen vier jaar geleden vormde de branche een bron van veiligheids- en gezondheidsbedreigende situaties.

Woorden van deze strekking sprak bondsbestuurder A. Schrijver van de bouw- en houtbond FNV gisteren op het dak-informatie- en adviescentrum op de Bouwbeurs in Utrecht.

Nog niet lang geleden, zo hield Schrijver zijn publiek voor, werd het in deze branche niet zo erg nauw genomen met de veiligheid en gezondheid.

“Met ware doodsverachting manoeuvreerden dakdekkers, als circusartiesten, op de daken met allerhande materialen. Enkele jaren geleden nog legde de Arbeidsinspectie meer dan 100 poen met onmiddellijke ingang stil. Dat zegt voldoende, want deze dienst grijpt niet zo gauw in”, aldus de bondsbestuurder.

Toch gaat het nu beter. Het ziekteverzuim, dat tot voor kort nog 12,9 procent bedroeg, neemt af en ook de instroom in de wao daalt.

Een en ander is voor een belangrijk deel het gevolg van een toenemende aandacht voor opleidingen in de sector. De bouwbond probeert daarnaast te bereiken dat er meer aan werkoverleg wordt gedaan in de bedrijven. Risico’s ke hierdoor worden geinventariseerd en voorkomen. Goed overleg kan tevens voorkomen dat een zieke werknemer in het vergeethoekje raakt, zoals regelmatig blijkt te gebeuren.

Aandacht voor de arbeidsomstandigheden is volgens Schrijver ook nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat veel te veel mensen de sector verlaten: “Als we niets doen bijna eenderde voor 2000. De spoeling wordt daarnaast steeds dunner omdat als gevolg van de vergrijzing het aantal schoolverlaters snel afneemt.

Toekomstperspectief

Goede scholing, meer kwaliteit en een goed imago vormen een lokkend toekomstperspectief. Dat zal mensen aan onze bedrijfstak binden”, aldus Schrijvers tegenover zijn gehoor van werkgevers in de branche.

Reageer op dit artikel