nieuws

Continue scholing vereist voor bouwvakarbeiders

bouwbreed

“De bouw zal steeds beter moeten inspelen op de wisselende economische omstandigheden. De werknemers zullen door continue scholing moeten zorgen dat hun vakbekwaamheid op peil blijft en dat zij kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen”, aldus staatssecretaris Tommel. Hij zei dat in het in aanbouw zijnde Ajax-stadion, waar een begin werd gemaakt met de Week van de Bouw en Hout als onderdeel van de Koepelcampagne ‘Je maakt het in de bouw’.

De werkgelegenheid bij het bouwplaatspersoneel steeg in 1994 met circa 1700 manjaren. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid verwacht dat de werkgelegenheid in 1995 zal toenemen met 4800 manjaren. Ook in de tweede helft van de jaren negentig verwacht het EIB dat de bouw meer personeel zal aantrekken. Het gaat om een groei van 0,3 procent per jaar.

Het gaat voornamelijk om schoolverlaters. Daarnaast maken werkloze bouwvakkers een goede kans om weer aan de slag komen.

“Omdat hun opleidingsniveau doorgaans lager is dan dat van werkenden, zal scholing voor deze groep de kans op het vinden van een baan alleen maar vergroten,” aldus de staatssecretaris.

Imago

Volgens het EIB zal de komende jaren 11 procent van het werknemers bestand moeten worden vervangen. Er zal hierdoor een tekort ontstaan aan gekwalificeerde vakmensen.

Dit wordt versterkt doordat de nieuwkomers veelal niet beschikken over een gerichte VBO-opleiding bouw of hout. Dit kan leiden tot ‘kwalitatieve knelpunten’ in de personeelsvoorziening, aldus het EIB.

De staatssecretaris vindt dat de overheid er voor moet zorgen dat zo min mogelijk regels en administratieve rompslomp het bouwproces hinderen.

Open dagen

Hij wees er op dat de invloed van de overheid op de bouwproduktie afneemt. Hierdoor ke economische ontwikkelingen het bouwvolume onder druk zetten. “Inspelen op de steeds wijzigende marktomstandigheden wordt een steeds belangrijkere voorwaarde voor de bouw om continuiteit in de bedrijfstak te waarborgen,” aldus Tommel.

De Koepelcampagne ‘Je maakt het in de bouw’ is bedoeld om het imago van de bouw- en houtnijverheid te verbeteren. Veel jongeren hebben de indruk dat werken in de bouw lichamelijk erg zwaar en bovendien gevaarlijk is.

Om dit negatieve beeld te doorbreken, worden tot en met 18 februari open dagen gehouden waar het publiek kennis kan maken met het werk in de bouwnijverheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels