nieuws

Concept structuurplan Groningen 2005 gereed

bouwbreed

In de stad Groningen is het concept structuurplan ‘De stad van straks: Groningen in 2005’ gepresenteerd. Daarin is getracht een beeld te geven van de ontwikke-lingen voor de komende tien tot vijftien jaar.

Groningen biedt vestigingsmogelijkheden aan bedrijven, heeft voldoende ruimte, is goed bereikbaar en heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat aldus het conceptplan. Daar staat tegenover dat hoge werkloosheid en toenemend autoverkeer de stad bedreigen.

Het plan voorziet in een aantal mogelijke oplossingen om deze problemen de komende jaren het hoofd te bieden. Gedacht wordt aan nieuwe woonlocaties zoals De Held, Reitdiep/Dorkwerd, Stadspark en de Piccardthofplas aan de westzijde van de stad.

Naast stedelijke voorzieningen wordt gedacht aan parkeren, pendelvoorzieningen en een jachthaven. Aan de oostzijde verwacht men na 2000 een nieuwe woonwijk met circa 5000 woningen te ontwikkelen, die nauw samenhangt met de inrichting van een groot recreatiemeer, het Ruischermeer.De vraag naar nieuwe woningen wordt tussen 1995 en 2005 geraamd op 7000 woningen. Gehoopt wordt 40 procent in de bestaande stad te realiseren.

Werkgelegenheid

Een accent in het plan ligt op de verruiming van de werkgelegenheid. Hoogwaardige industrie en zakelijke dienstverlening hoopt men onderdak te bieden, waartoe nieuwe locaties worden aangeboden.

Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de aansluiting van de stad op de regio, die elkaar ke versterken. Het concept-structuurplan vormt een ambitieus investeringsprogramma van naar schatting zes miljard gulden. Om dat programma te ke realiseren zijn voor circa f. 525 miljoen aan overheidsinvesteringen opgenomen. Daartoe wordt in belangrijke mate een beroep gedaan op rijk en EG, terwijl ook de gemeente een belangrijke bijdrage zal leveren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels