nieuws

Comprimo realiseert gasopslag voor NAM

bouwbreed

In Grijpskerk (Groningen) wordt een dezer dagen begonnen met het bouwrijpmaken van het terrein voor de ondergrondse gasopslag van de NAM. Het gaat om een terreinoppervlakte van ongeveer vijftig hectare.

In de loop van het jaar zal Comprimo BV engineers and contractors uit Amsterdam de bouw en de installatiewerken aanbesteden. Met de investeringen is, exclusief het maken van putten, ruim f. 800 miljoen gemoeid.

De NAM wil ook een gasopslag aanleggen bij het Drentse plaatsje Langelo waarmee op zijn vroegst in augustus wordt begonnen. Hiermee is ruim f. 1 miljard gemoeid.

Voor de installatie in Grijpskerk zijn nodig ongeveer 8000 ton aan leidingwerk, 3900 ton staalconstructie, 23.000 m3 betonwerk, 6000 heipalen, en negen gebouwen met een totale inhoud van 60.000m3.

NAM Business Unit Groningen heeft met Comprimo een zogenaamd EPCM contract gesloten. Deze afkorting staat voor Engineering, Procurement en Construction Management. Dit wil zeggen dat Comprimo het po zelfstandig uitvoert.

Alle contracten voor de bouw, installatie en service worden door Comprimo op naam en voor rekening van de NAM afgesloten.

Het Amsterdamse bedrijf koopt ook alle materialen. De bouw van de installatie wordt aan zeer strenge eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) onderworpen.

Comprimo is van plan voor de uitvoering van de bouw tien grote contracten uit te geven en vier kleine. Om een optimale beheersing van het bouwproces mogelijk te maken, zullen niet meer dan zes grote contracten in uitvoering zijn. Voor steigerwerk wordt een raamcontract afgesloten op eenheidsprijzen. Alle aannemers moeten van de diensten van de geselecteerde steigerbouwer gebruik maken.

De produktie-installatie moet voor eind 1996 operationeel zijn. De installatie moet een bergingscapaciteit hebben van drie miljard m3.

De installatie in Langelo moet nog groter worden, namelijk 4,5 miljard m3. Deze moet in 1997 gereed zijn. Een aantal Drentse statenfracties heeft bedenkingen geuit tegen dit plan. Ze zien het belang niet in en ze vinden dat de NAM onvoldoende naar alternatieven heeft gekeken. Minister De Boer heeft het provinciebestuur evenwel een aanwijzing gegeven om mee te werken aan de realisatie van de installatie.

Reageer op dit artikel