nieuws

Brabant kan overstroming A2 slechts zichzelf verwijten

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant heeft de overstroming van de A2 aan zichzelf te danken. Men is akkoord gegaan met een overstromingsrisico van een keer in de 200 jaar. En de gemeente Den Bosch heeft Rijkswaterstaat zelf verzocht de A2 ter hoogte van het Bossche Broek zo laag mogelijk aan te leggen.

Dat blijkt uit het antwoord van minister Jorritsma op vragen van het CDA-Kamerlid Leers.

De CDA-er had vragen gesteld over uitlatingen van de Brabantse Commissaris van de Koningin Houben, die het onaanvaardbaar noemde dat een voor het zuiden zo belangrijke verkeersader als de A2 zoveel weken achter elkaar moet worden afgesloten.

De minister deelt de visie van Houben niet, zo blijkt uit de beantwoording. Zij vindt opzich het risico van overstroming van de rijksweg, dat is berekend op een kans van een keer in de 200 jaar, alleszins acceptabel. “In Nederland blijft de mogelijkheid aanwezig, dat ten gevolge van dijkdoorbraken delen van wegverbindingen onder water komen te staan. Het is niet mogelijk dergelijke overstromingsrisico’s uit te sluiten. Wel dient al het mogelijke te worden gedaan om het risico zo klein mogelijk te laten zijn. Ik vind dit risico acceptabel.” Bovendien bleken er nog voldoende alternatieve noord-zuid-verbindingen over, “waardoor de hinder voor het wegverkeer tot een minimum kon worden beperkt.”

Daar komt bij dat de risico’s van een overstroming vooraf besproken en geaccepteerd zijn door de betrokkenen in Noord-Brabant. En de minister wijst er fijntjes op dat de gemeente Den Bosch, uit het oogpunt van een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing, zelf heeft aangedrongen op een zo laag mogelijke aanleg van de rijksweg in het cultuurgebied van het Bossche Broek. “Aan dit verzoek is gehoor gegeven”, aldus Jorritsma.

Dat neemt niet weg dat er toch maatregelen zullen worden genomen om toekomstige overstromingen van de rijksweg zoveel mogelijk te voorkomen.

Nog dit jaar zullen daartoe aan weerszijden van de A2 ter hoogte van Den Bosch over een lengte van 1,5 kilometer wallen worden aangelegd. Ook zal Rijkswaterstaat in overleg met de betrokken waterschappen, die gaan over de Aa en de Dommel, de gemeente Den Bosch en de provincie Noord-Brabant bekijken hoe de afwatering in het stroomgebied van beide rivieren kan worden verbeterd.

Reageer op dit artikel