nieuws

Bouwpoen stagneren door gebrekkige levering bouwmaterialen NVOB verwacht toeloop op ww door watersnood

bouwbreed

Het NVOB verwacht dat een groot aantal werknemers in de bouw tijdelijk in de Werkloosheidswet terecht komt als gevolg van de watersnood. Bouwwerken in het gehele land komen namelijk door een stagnerende aanvoer van bouwmaterialen als zand, grind en bakstenen stil te liggen. Het NVOB raadt deze bedrijven aan om de werknemers naar de plaatselijk vertegenwoordiger door te verwijzen.

Volgens algemeen secretaris H. Meerbach van het Nederland Verbond van Ondernemers in de Bouw staan er inmiddels veertien steenfabrieken onder water. Een veel groter aantal fabrieken heeft zijn ovens uitgedraaid; de werknemers zijn geevacueerd. Naast het feit dat de produktie hierdoor stagneert is het gevaar aanwezig dat de voorraden stenen op de fabrieksterreinen door het water worden aangetast en voorlopig onbruikbaar worden.

Just-to-late

Een en ander is des te erger omdat er toch al een schaarste aan bakstenen heerst. De branche heeft net een sanering achter de rug, maar al sinds enige tijd trekt de markt weer aan, waardoor de overgebleven bedrijven de vraag nauwelijks aanke.

De bouwbedrijven zelf blijken nauwelijks een buffer te bezitten om de bouwproduktie nog even door te ke zetten. Bakstenen worden, aldus Meerbach, de laatste tijd steeds ‘just-in time’ geleverd op de verschillende bouwpoen in het land.

“Als gevolg van de watersnood wordt dit ‘just-to-late’. Wij hebben nu al aanwijzingen dat bouwpoen door heel Nederland gaan stagneren. Dat betekent dat er niet gewerkt kan worden. Op grond hiervan raden wij de bedrijven aan artikel 32/5 van de Bouwcao te volgen.”

Hierin staat dat de werkgever zijn werknemers bij arbeidsverhindering als gevolg van uitzonderlijke hoge of lage waterstand niet hoeft uit te betalen, met uitzondering van de werkdag waarop de arbeidsverhindering ontstaat. Meerbach verwacht dat hierdoor een groot aantal werknemers in de ww zullen komen. En niet alleen in de door het water getroffen gebied. Immers, ook een bouwpo in Groningen kan stagneren door de gebrekkige toevoer van bouwmaterialen, welke het gevolg is van de wateroverlast.

Niet alleen stagneert de aanvoer van bakstenen en bijvoorbeeld binnenwanden in de woningbouwsector, zo leert ons Arno Pronk, de woordvoerder van de Hollandsche Beton Groep, in de utiliteitsbouw wordt al tevergeefs gewacht op de aanvoer van betonmortel omdat te weinig zand en grind wordt geleverd. Bovendien ondervindt de groep dat een deel van het eigen personeel en dat van onderaannemers niet komt opdagen omdat ze moeten evacueren of daarbij assisteren.

Alleen direct gevolg

Een woordvoerder van de bouwbond-CNV zegt te vinden dat art.32, lid 5 alleen van toepassing is op die bedrijven die direct gelegen zijn in het overstroomde gebied. Wel geeft hij toe dat het artikel ruimte laat voor verschillende interpretaties.

Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid bevestigt de zienswijze van de CNV-bondsmedewerker. Men wenst vooralsnog een verschil aan te brengen in direct gevolgen en indirecte gevolgen van de watersnood.

Zand en grind

Bij een direct gevolg, dus wanneer een bedrijf zich in een getroffen gebied bevindt en niet meer kan werken, kan met succes een beroep op dit cao-artikel doen.

Als het om een indirect gevolg gaat – een bedrijf kan niet doorwerken omdat de aanvoer van materialen vanuit de getroffen gebieden stagneert – wordt werkgevers geadviseerd het loon door te blijven betalen. Dinsdag a.s. zal de Bedrijfsvereniging voor de Bouw zich definitief over dit probleem uitspreken.

Overigens zijn het niet alleen de bakstenen die voor de stagnatie zorgen. Ook de aanvoer van zand- en grind is in het geding, met name door de vaarverboden op de rivieren en kanalen. Volgens de Nederlandsche Vereeniging van Grind- en Zandhandelaren (NVGZ) doen de groothandelaren in zand en grind hun uiterste best de beschikbare materialen uit gebieden te betrekken waar geen vaarverbod is ingesteld of gebieden die nog per auto zijn te bereiken. Dat laatste wordt ook steeds steeds moeilijker omdat ook een groot aantal dijkwegen is afgesloten.

Geen voorspelling

Volgens Rijkswaterstaat is er geen zinnige voorspelling te geven op welk moment de vaarverboden zullen worden ingetrokken. De hoogste waterstanden worden vooralsnog aan het einde van de week voorzien. Zakt het water begin volgende week en zijn er geen omvangrijke dijkdoorbraken dan is de kans groot, aldus de NVGZ, dat in de loop van volgende week de vaarverboden worden ingetrokken. Pas dan ke de schepen, die einde vorige week naar veiliger oorden zijn gevaren, pas opvaren naar de winwerktuigen om te worden beladen. Ook dit zal volgens de organisatie voor stagnatie zorgen.

Reageer op dit artikel