nieuws

Bouw parkeerkelder op lange baan

bouwbreed

In Amstelveen kan voorlopig niet worden begonnen aan de bouw van wat de grootste parkeerkelder van Nederland zou moeten worden. Dat is bij de Raad van State bekend gemaakt.

De Amstelveense bestuurders willen het stadshart moderniseren. Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarin de plannen staan verwoord. Van diverse kanten is er kritiek op het plan gekomen.

Er is een Kroonprocedure aangespannen bij de Raad van State. Onlangs kwam er een aan de Raad gericht planologisch advies in de openbaarheid, dat niet al te positief was. Hierop kondigde het gemeentebestuur aan de plannen te zullen herzien.

Echter niet het plan om een grote parkeerkelder voor 938 auto’s aan te leggen. In een nieuwe spoedprocedure bij de Raad van State vroeg het gemeentebestuur voor wat de parkeerkelder betreft te mogen vooruitlopen op de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan.

De Raad van State vindt het echter niet verstandig om te werken met een bestemmingsplan, waarvan de toekomst onzeker is.

Reageer op dit artikel