nieuws

Bedrijven met waterschade worden ontzien door fiscus

bouwbreed

Bedrijven ke extra afschrijven op onder meer gebouwen, machines, inventaris en transportmiddelen, wanneer die door de over-stroming een abnormale waardevermindering hebben ondergaan. Als dergelijke bedrijfsmiddelen volledig verloren zijn gegaan, mag de boekwaarde worden afgewaardeerd tot nul.

Deze en andere fiscale maatregelen heeft staatssecretaris Vermeend getroffen naar aanleiding van de watersnood.

Bedrijven mogen van de bewindsman ook op aangetaste voorraden afschrijven. Zij moeten daarbij uitgaan van de veronderstelde verkoopprijs minus de gebruikelijke winstmarge. Het gaat dan onder andere om handelsgoederen.

Verder mogen extra bedrijfskosten worden afgetrokken, als deze in direct verband staan met de wateroverlast. In aanmerking komen huisvestingskosten, onderhoudskosten, schoonmaakkosten en adviseurskosten. Bij nieuwe vervangingsinvesteringen in bedrijfsmiddelen is onder de gebruikelijke voorwaarden investeringsaftrek mogelijk. Ondernemingen, werkgevers en particulieren in de door de watersnood getroffen gebieden ke tot 16 februari de inspecteur schriftelijk vragen om een maand uitstel van belastingaangifte en betalingsverplichtingen. Boete en invorderingsrente blijven achterwege. Als het verzoek na 16 februari arriveert kan een automatische aanslag volgen, die de inspecteur vervolgens vernietigt. Dat komt neer op verlening van uitstel achteraf.

Ondernemers en werkgevers die na die maand nog geen juiste aangifte ke doen, mogen volstaan met een schatting. Dat verzoek dient voor 31 maart bij de inspecteur te liggen. Geschatte aangiften en aanslagen moeten voor 13 april zijn ingediend dan wel betaald. De definitieve aangifte moet voor 1 juni 1995 worden gedaan. Voor maand-aangiften gelden identieke uitstelregels. Voor het indienen van loonbelastingkaarten geldt uitstel tot 13 april 1995.

Giften aan het Nationaal Rampenfonds mogen door bedrijven worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting.Bedrijven en particulieren die een uitkering van het Rampenfonds krijgen, hoeven daarover geen belasting (schenkingsrecht) te betalen.

Reageer op dit artikel