nieuws

Bedrijven krijgen eigen meldpunt waterschade

bouwbreed

Bouw- en andere bedrijven die schade hebben ondervonden van de watersnood ke zich binnen afzienbare tijd wenden tot de Nationale Stichting Watersnood, een initiatief van de gezamenlijke Kamers van Koophandel te Woerden. De stichting moet het centrale meldpunt worden voor de schades van alle getroffen bedrijven in Nederland.

Als de werkgevers- en werknemersorganisaties het plan willen steunen, zal de stichting ook overleg gaan voeren met de minister van Economische Zaken over de afwikkeling van de schades.

Het plan voor de oprichting van een aparte stichting voor het bedrijfsleven in de getroffen gebieden, werd genomen op een vergadering van de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland.

Aanleiding was het gegeven dat het Nationale Rampenfonds alleen bedoeld is voor particulieren en volgens de statuten geen geld mag uitkeren aan ondernemingen. Om nu te voorkomen dat bedrijven zelf achter een eventuele schadevergoeding aan moeten gaan, hebben de KvK’s een eigen stichting in het leven geroepen.

Schadeformulieren

Volgens een woordvoerder van de gezamenlijke Kamers van Koophandel zal worden getracht steun te verkrijgen van de landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties. “Want dan kan de stichting zich bij het ministerie van Economische Zaken presenteren als de vertegenwoordiger van ‘het Nederlandse bedrijfsleven’.” Daarnaast worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor uniforme schadeformulieren, zodat alle schade die bedrijven hebben geleden op dezelfde wijze kan worden geregistreerd. Deze zullen in de loop van deze week gereed komen en naar het bedrijfsleven worden gestuurd. Volgens de woordvoerder zal het overigens nog een hele klus worden om alle schade precies in kaart te brengen. En als dat is gebeurd, moet nog maar worden afgewacht hoe hoog de schadevergoeding voor de bedrijven zal worden. “Daarover zal de stichting gewoon in onderhandeling moeten gaan met het rijk.”

Noodfonds

Een ander besluit dat donderdagnacht werd genomen, luidt dat er een speciaal noodfonds zal worden ingericht, waar alle Kamers van Koophandel in Nederland een bijdrage in ke storten. Hiermee hoopt men f. 800.000 bij elkaar te krijgen. Dit bedrag moet nog hoger worden door stortingen van het bedrijfsleven. “Wij zullen alle bedrijven individueel oproepen tot een vrijwillige bijdrage aan het fonds”, aldus de woordvoerder. De vertegenwoordigers van acht KvK’s hebben inmiddels ieder een bijdrage van f. 25.000 toegezegd.

Meer informatie kan worden verkregen bij Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland te Woerden, 03480-26911.

Reageer op dit artikel