nieuws

Bedrijfsterreinen in Zuid-Holland te duur

bouwbreed

De bedrijfsterreinen in Zuid-Holland zijn veel te duur. De prijs moet met enkele tientallen guldens per vierkante meter omlaag. Voor grond die in deze provincie f. 250 tot f. 300 kost, betaal je elders veel minder.

Dat staat in het rapport ‘Financiele vestigingsvoorwaarden Zuid-Holland, hooggeprezen maar te hoog geprijsd?’ De provincie heeft onderzocht hoe het komt dat de laatste jaren steeds meer bedrijven naar andere delen van het land verhuizen, met name naar het Oosten. Vooral transportondernemers, fabrieken en groothandelaren zoeken hun heil elders.

In delen van Gelderland, Twente, Noord-Brabant en Limburg is nog bedrijfsterrein te koop voor f. 75 tot 125 per vierkante meter, aldus het rapport. Volgens een woordvoerder van Zuid-Holland komt dat mede doordat de andere provincies ‘een bulk subsidie’ krijgen van de EG en van het rijk, om de vestiging van bedrijven te stimuleren. Zuid-Holland krijgt niets.

Het provinciebestuur begint zich langzamerhand zorgen te maken over de ontwikkeling, omdat juist de bedrijven die weggaan veel werk bieden aan laaggeschoolden. In die groep zitten in en rond bijvoorbeeld Den Haag en Rotterdam veel werklozen.

Het provinciebestuur wil het rapport bespreken met het ministerie van Economische Zaken, dat een nieuw regionaal economisch beleidsplan maakt. “We stellen voor, dat de subsidie eerlijker wordt verdeeld”, aldus de woordvoerder.

Reageer op dit artikel