nieuws

Bedrijfsresultaat Otra iets gedaald

bouwbreed

De technische groothandel Otra heeft in 1994 het bedrijfsresultaat met f. 2,6 miljoen zien dalen tot f. 126,6 miljoen. De nettowinst kwam echter dankzij een lagere belastingafdracht en een bijzondere bate f. 5,4 miljoen hoger uit op f. 81 miljoen.

De hogere nettowinst is boven verwachting, zo meldt Otra in een toelichting op de jaarcijfers. De technische groothandel ervoer vooral in het vierde kwartaal de positieve ontwikkelingen in de markt. Daarvoor had het bedrijf zeker in Duitsland last van een tegenvallende afzetmarkt. Volgens Otra is ook daar het herstel in de markt inmiddels waarneembaar.

De omzet steeg met 13,6 procent tot bijna f. 3,5 miljard. Deze groei was echter hoofdzakelijk te danken aan de aankopen in Scandinavie en Duitsland. Op eigen kracht steeg de omzet slechts een fractie. De verkoop van Kando leverde Otra een boekwinst van f. 6,7 miljoen op. Daartegenover stond een voorziening van f. 4,1 miljoen in verband met een versnelde invoering van geautomatiseerde systemen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Reageer op dit artikel