nieuws

Aparte VBO-opleiding voor wegenbouwers

bouwbreed

Binnen het Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO) moet een aparte opleiding Wegenbouw worden ontwikkeld. Hierdoor ke leerlingen eerder kiezen voor een beroep binnen deze sector. Daarnaast moet het imago van de wegenbouwer worden verbeterd. Dit blijkt uit de pleitnota voor VBO-Wegenbouw.

Momenteel kan pas na het afronden van een VBO-opleiding worden begonnen met een opleiding tot wegenbouwer. Omdat veel jongeren dan al een opleiding hebben afgerond en onbekend zijn met het vak wegenbouwer, kiezen ze meestal een andere richting waardoor er een tekort aan wegenbouwers dreigt te ontstaan.

In het jaar 2000 kan dit tekort zijn opgelopen tot 20.000. Dit blijkt uit de nota die werd samengesteld door Gemeentewerken Rotterdam en de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen regio Zuid Holland (SPG) te Rotterdam. Onbekendheid met het vak is niet de enige reden dat leerlingen na hun VBO-opleiding niet voor de wegenbouw kiezen. “Er bestaat een algemeen beeld dat de werkomstandigheden slecht zijn. Daarnaast hebben wegenbouwwerknemers zelf niet bij iedereen een even goede reputatie,” aldus de pleitnota.

Positief

De SPG Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam willen opleidingen gaan geven in en om Rotterdam. Later moeten deze opleidingen door heel Nederland worden gegeven.

Daarnaast moet het imago van de wegenbouw sterk worden verbeterd.

De plannen zijn in het algemeen positief ontvangen. De meeste scholen met een bouwkundige opleiding ondersteunen de uitbreiding van het opleidingsaanbod. Ook verschillende gemeenten en provincies vinden dat de opleiding er moet komen. “Zij vinden dat er snel mee moet worden gestart; de erkenning van het vak wegenbouwer moet in een zo vroeg mogelijk stadium van de leerplicht worden gestimuleerd” , aldus de pleitnota. De vakbonden hebben toegezegd de plannen te zullen steunen. Zij willen ondermeer helpen met het geven van voorlichting over de wegenbouw. De scholen daarentegen zien de voorgenomen imagoverbetering vooral als een taak van het bedrijfsleven.

Buitenlanders

De VBO-opleiding moet modulair worden gegeven. De leerlingen ke dan in de eerste drie leerjaren ervoor kiezen wegenbouw naast andere bouwkundige vakgebieden te kiezen. Bovendien moet de opleiding een ‘algemeen karakter’ hebben. “De leerstof moet zo zijn opgebouwd, dat deze nuttig is voor alle te volgen vakgebieden binnen de wegenbouw en het vakgebied van de kabels- en buizenleggers,” aldus het rapport.

Voordat de opleiding begint, moeten er verschillende activiteiten worden gehouden om het beroep van wegenbouwer onder de aandacht van jongeren te brengen. Hierbij moet met name aandacht worden besteed aan buitenlandse kinderen, omdat zij een belangrijke groep zijn waaruit personeel kan worden betrokken.

“Ook in de richting van ouders moet een gedegen informatiestroom op gang komen. Binnen verschillende culturen hebben zij een duidelijke stem bij de schoolkeuze van hun kinderen,” aldus de pleitnota.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels