nieuws

‘Ajax staakt, wij ook’ lijkt motto van bouwvakkers

bouwbreed

‘Ajax staakt, wij ook’. Dat lijkt het motto van de Haagse bouwvakkers te worden. Zij werden afgelopen vrijdag door de bouwbonden in staat gesteld hun grieven over het vastlopen van de Bouw-cao mee te delen op een ‘klaagmuur’. Hiervoor moesten zijn hun werk tijdelijk onderbreken. In totaal zochten zo’n 300 in de Haagse regio werkzame bouwwerknemers hun weg naar een tot klaagmuur verheven aanplak-zuil.

Naast minder fantasierijke slogans als ‘bouwwerkgevers, zak door de plee’ werd de klaagmuur voornamelijk volgeschreven met variaties op het ‘stakende’ voetbal-elftal. De groep bouwvakkers werd toegesproken door districtsbestuurder Jos van der Borgt van de bouw- en houtbond FNV. Hij hield zijn gehoor via een krakende luidspreker voor dat er ‘genoeg is gepraat over een goede cao’, waarna alleen nog flarden van zinnen met uitroepen als ‘harde actie’ en ‘pikken ’t niet langer…’ te horen waren.

Dat het op stakingen aan zal gaan komen, is volgens Van der Borgt zo goed als zeker, zo bleek na afloop. Hij adviseerde de bouwvakkers 9 maart in hun agenda te schrijven omdat op die dag de eerste echte stakingsacties verwacht ke worden. “De Ahoy-hallen in Rotterdam zijn voor die dag afgehuurd en er zal die dag een grote manifestatie plaatsvinden”, aldus Van der Borgt. Volgens een woordvoerder van het landelijke actiecentrum van de bouwbonden CNV, FNV en Het Zwarte Corps in Woerden is hier echter nog geen zekerheid over. “Wij moeten de werkgevers eerst een ultimatum stellen. Dat ultimatum zijn we nu aan het opstellen en moet nog de deur uit. Dat zal in de loop van de komende week plaatsvinden. De bonden zullen hierin voorwaarden stellen die moeten leiden tot een heropening van het vastgelopen cao-overleg. We zijn wettelijk verplicht de werkgevers een aantal dagen de tijd te geven om hierop te ke reageren. Pas daarna kan er tot stakingen worden overgegaan.”

Krokusvakantie

De woordvoerder namens de bonden voegt eraan toe dat er de komende week niet al te veel actie zal worden ondernomen. “Het is natuurlijk krokusvakantie en carnaval.” Wel kondigt hij aan dat in de loop van deze week het ultimatum aan de werkgevers bekend zal worden. Daarnaast zijn de bonden volop bezig zalen in het hele land af te huren ten behoeve van actiemanifestaties, voor en tijdens de stakingen. De bonden gaan uit van langdurige stakingen, temeer omdat de bouwwerknemers volgens hen bijzonder gemotiveerd zijn. “Als de werkgevers eerder met vergaande voorstellen komen ten aanzien van de cao, zullen we een en ander natuurlijk tijdig afblazen”. Deze week gaan de voorbereidingen in ieder geval onverminderd voort. In het actiecentrum worden stakingskaarten gedrukt voor alle bij de bonden aangesloten werknemers.

Bingo

“Deze kaarten, waarop de sofi-nummers reeds zijn aangebracht, moet het ons straks makkelijker maken om de mensen die recht hebben op een stakingsuitkering snel uit te betalen”, aldus de woordvoerder.

Overigens werden er vrijdag niet alleen in Den Haag ‘prikacties’ en werkonderbrekingen gehouden. Ook in Zwolle was het volgens een woordvoerder ‘bingo’. Tot slot werd in Wijster in de bouwput van de VAM voor korte tijd het werk onderbroken. In deze plaats, en in Den Haag, leidde een brief van VGBouw aan haar leden overigens tot spanningen tussen actievoerende bouwvakkers en hun werkgevers. De branche-organisatie adviseert zijn leden namelijk om geen vakbondsfunctionarissen in werktijd toe te laten.

Reageer op dit artikel