nieuws

Achtkarspelen pakt rioleringen aan

bouwbreed

De Friese gemeente Achtkarspelen investeert de komende vijf jaar ruim f. 17 miljoen opknappen van het rioleringstelsel. De opknapbeurt is het gevolg van het wettelijk verplichte gemeentelijk rioleringsplan.

Achtkarspelen begint dit jaar met de renovatie van circa 160 kilometer riolering, 117 pompputten, 23 gemalen en 51 overstorten en uitlaten.

Verscheidene overstorten in Achtkarspelen lozen in polderwaters. Om vervuiling van het polderwater te beperken, worden achter deze overstorten zogenaamde bergbezinkstations gerealiseerd. Vooruitlopend op nieuwe eisen wil de gemeente de inhoud van de bergbassins alvast aanzienlijk vergroten.

De gemeente wil de kosten voor het rioleringsplan volledig bestrijden uit de rioolrechten. Ook wordt bekeken welke van de 1020 percelen in het buitengebied alsnog op het riool ke worden aangesloten.

Reageer op dit artikel