nieuws

‘Absoluut bouwverbod in winterbed Maas’

bouwbreed

De Limburgse Milieufederatie wil dat de diverse betrokken overheden op de meest korte termijn een absoluut bouwverbod moeten afkondigen met betrekking tot het winterbed van de Maas.

“De voornemens van sommige gemeenten om door te gaan met het bouwen in het winterbed van hele woonwijken, zoals Maastricht van plan is bij Borgharen/Itteren (waar 350 woningen gepland zijn), is op geen enkele wijze meer te veraantwoorden”, aldus de organisatie in een officiele reactie op het advies van de commissie-Boertien.

Voorts waarschuwt de milieufederatie er voor dat “de door de commissie gehanteerde koppeling tussen de kosten van de maatregelen en de opbrengsten aan grondstoffen zou niet mogen betekenen dat weer onbeperkt grind gewonnen zal gaan worden in de Maasvallei. En het mag ook niet betekenen dat daar, waar de natuurontwikkeling een bijdrage zou ke leveren aan het realiseren van de gewenste veiligheid, dit niet mogelijk is omdat daar geen grind- en zandopbrengsten tegenover staan.”

Onjuist

In het algemeen kan de milieuorganisatie zich geheel vinden in de aanbeveling om te kiezen voor de combinatie veiligheid/natuurontwikkeling. Maar de stichting vindt het principieel onjuist om de economische opbrengsten (uit zand- en grindwinning) bepalend te laten zijn voor de mate van veiligheid.

“De overheid is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers en in die hoedanigheid dient zij de noodzakelijke maatregelen te bekostigen uit de algemene middelen. Dat daar in het geval van de Maas opbrengsten tegenover staan in de vorm van zand en grind is mooi meegenomen”, aldus de milieufederatie.

Voldoende grind

Die vindt dat door uitvoering van de plannen-Boertien het Stevol-gebied niet aangewend zou hoeven te worden voor ontgrinding, maar voor natuurontwikkeling. Dit omdat de Maas voldoende grind oplevert om te voldoen aan de contractuele verplichting voor de provincie Limburg totaal nog 35 miljoen ton grind voor de nationale behoefte te winnen.

Overigens spreekt ook de milieufederatie zich nadrukkelijk uit voor versnelde aanleg van kades. Bovendien sluit de organisatie zich aan bij de opvatting van de provincie, dat voor wat betreft realisering van de plannen-Boertien.

Reageer op dit artikel