nieuws

‘Aannemers’ voelen zich benadeeld door SBAB

bouwbreed Premium

Een misverstand dat snel moet worden rechtgezet. Zo doet mr. F.G. van der Geld van Henselmans Advocaten in Deurne een voor zijn clienten S en R Lutten BV en M.J. Haverkort nadelige gerechtelijke uitspraak af. ‘Beiden’ mogen op straffe van een dwangsom geen werkzaamheden van bouwkundige aard uitvoeren.

Deze uitspraak deed vice-president van de Zwolse rechtbank, mr. Van Dijk, na een kort geding dat door de Stichting Bevordering Aannemersbelangen Oost Nederland (SBAB) tegen Lutten BV en Haverkort was aangespannen. Volgens de SBAB maakte Haverkort, die tevens bestuurder en enig aandeelhouder van S en R Lutten BV is, zich schuldig aan onrechtmatige bedrijfsvoering. Zo was uit de bouwregistratie van de gemeente Hardenberg gebleken dat ‘Bouwbedrijf Haverkort’ in opdracht van Aluminium Hardenberg BV een zogenoemde weegbrug bouwde. Navraag bij de Kamer van Koophandel leerde echter dat op het opgegeven adres niet Haverkort maar S en R Lutten BV stond ingeschreven. Omdat Hardenberg benadrukte dat noch S en R Lutten noch Haverkort het werk uitvoerde, maar verder weigerde aan te geven wie nu wel het po realiseerde, ging de SBAB over tot het aanspannen van een kort geding. Op de dagvaardingen aan zowel S en R Lutten als Haverkort werd echter niet gereageerd waardoor mr. Van Dijk beiden bij verstek ‘veroordeelde’.

Het muisje blijkt nu echter een staartje te krijgen. S en R Lutten en Haverkort, hoewel een en dezelfde, maar volgens mr. Van der Geld ieder een eigen rechtspersoon, voelen zich in de goede naam aangetast.

“Enkel als gevolg van een onjuiste bezorging van de dagvaarding, waardoor clienten niet op de hoogte waren van het door SBAB aangespannen kort geding, hebben deze verstek laten gaan. Hierdoor heeft het ke gebeuren dat jegens clienten een verbod is uitgesproken nog langer werkzaamheden te verrichten in het po Hardenberg waarbij clienten nimmer betrokken zijn geweest”, zo schrijft mr. Van der Geld. In een hoger beroep gaat hij een en ander rechtzetten. Want, een ding staat volgens hem buiten kijf: “Mijn clienten hebben dit werk nooit uitgevoerd.”

Dit wordt min of meer bevestigd Molen BV uit Breda die via een ondertekende orderbevestiging kan aantonen de werken rond de bouw van de weegbrug te hebben uitgevoerd.

In een reactie zegt de SBAB weinig onder de indruk te zijn. De stichting blijft er bij dat in de bouwvergunningaanvraag de naam van Haverkort vermeld staat. Verder reden er regelmatig bedrijfsauto’s van S en R bij het aluminiumbedrijf rond. “Van de zaken die in hoger beroep zijn afgehandeld, hebben wij er nog nooit een verloren.”

Reageer op dit artikel