nieuws

10.000 ste zonneboiler in Gouda feestelijk gevierd

bouwbreed

Vandaag wordt in de sporthal de Zebra te Gouda feestelijk aandacht besteed aan het feit dat in die stad de 10.000ste zonneboiler is geinstalleerd.

De bewoners van de woning in de Wervenbuurt in Gouda, waarin hij is geplaatst , worden in het zonnetje gezet. Mr. drs. Dessens van het ministerie van Economische Zaken feliciteert de gemeente met het behalen van de titel ‘Zonneboilerstad van het Jaar’. Er is een bescheiden tentoonstelling opgezet op de eerste verdieping van de Zebra. Verder treedt Science Theater ‘Pandemonia’ op.

In 1939 is in Enschede de eerste echte zonneboilerinstallatie geplaatst. Met het ontwikkelen van de eerste zonnecollectoren voor het verwarmen van tapwater is echter in 1926 al een begin gemaakt.Het stimuleren van het zonneboilerprogramma is te danken aan de inspanningen van verschillende fabrikanten, installateurs en de branchevereniging Holland Solar, maar in de eerste plaats aan de activiteiten van Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu).

Zonneboilerdichtheid

De gemeente Gouda is in 1988 begonnen met het zonne-energieprogramma, waarbij intensief tussen de verschillende organisaties, woningbouwverenigingen en bewoners is samengewerkt. Het intensieve programma is uitgevoerd met Energiebedrijf Midden Holland en heeft geleid tot de installatie van 350 zonneboilers in Gouda.

Daarmee heeft die stad de grootste zonneboilerdichtheid in Nederland. Voor het jaar 2010 wordt gestreefd naar 300.000 zonneboilers of meer in Nederland.

Reageer op dit artikel