nieuws

Zieke werknemers vragen

bouwbreed Premium

geen second opinion

Zieke werknemers zijn huiverig om hun recht te zoeken als de arts van de bedrijfsgezondheidsdienst hen weer aan het werk wil sturen, terwijl zij zich daarvoor te ziek voelen. Het aantal werknemers dat vorig jaar gebruik maakte van de mogelijkheid het oordeel van de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging in te roepen, is gering.

Dat blijkt uit gegevens van drie grote zelfadministrerende bedrijfsverenigingen, waaronder die voor de bouwnijverheid. Volgens het Sociaal Fonds Bouwnijverheid maakten slechts twintig tot dertig mensen in de tweede helft van 1994 van de mogelijkheid gebruik de ‘Ziektewetarts’ te raadplegen.

Het bleek daarbij dat in ongeveer 80 % van de gevallen het oordeel van de verzekeringsgeneeskundige van de bedrijfsvereniging gelijk was aan die van de arts van de bedrijfsgezondheidsdienst.

Als de arts van de bedrijfsvereniging echter meent dat de werknemer niet in staat is aan het werk te gaan, moet zijn werkgever het loon blijven doorbetalen. In ondernemingen tot vijftien verloonde mensjaren gedurende de eerste twee weken, bij grotere bedrijven gedurende de eerste zes weken.

Te hoge drempel

Als de werkgever weigert te betalen, verstrekt de bedrijfsvereniging ziekengeld. De werkgever krijgt voor dat ziekengeld overigens wel de rekening gepresenteerd.

In de Eerste Kamer is bij de herziening van de Ziektewet al uitgebreid gediscussieerd over de vraag of de drempel om naar de Ziektewetarts te stappen voor de werknemer niet te hoog is. De eerste gegevens – bij de Bedrijfsvereniging voor de Zorgsector ging het op 1,2 miljoen ziekmeldingen slechts om 606 tot 70 gevallen, bij de Detam op ruim 800.000 werknemers om 50 second opinions – wijzen hier inmiddels op.

Reageer op dit artikel