nieuws

Zeeland en Drenthe onder financieel toezicht van Binnenlandse Zaken

bouwbreed

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de provincies Zeeland en Drenthe onder preventief financieel toezicht gesteld. Staatssecretaris Van de Vondervoort vindt dat de begrotingen van de twee provincies “niet reeel in evenwicht” zijn en dat niet aannemelijk is dat dit evenwicht op termijn tot stand wordt gebracht.

Daarnaast stelt zij 21 gemeenschappelijke regelingen, waaraan provincies deelnemen, onder toezicht, omdat de begroting over 1995 en de rekening over het dienstjaar 1993 niet op tijd zijn vastgesteld en ingezonden. Enkele van de regelingen zijn het Inter Provinciaal Overleg, de Bestuursacademie Zuid-Nederland, Havenschap Delfzijl, Vervoerregio Friesland en het Instituut Ziektekostenverzekering Ambtenaren.

Tot en met vorig jaar stonden alle twaalf provincies onder preventief toezicht van Binnenlandse Zaken. Onder de nieuwe Provinciewet controleert het departement de financiele huishouding alleen achteraf, tenzij de provincies geen sluitende of reele begroting indienen. Dan krijgen zij preventief toezicht en moeten de besturen toestemming van de staatssecretaris vragen voordat zij uitgaven doen. Drenthe en Zeeland staan nu onder toezicht omdat ze respectievelijk f. 4- en f. 1 miljoen tekort komen voor 1995. Bovendien zijn ook de meerjarenramingen niet in orde, stelt Van de Vondervoort.

Storm in glas water

Drenthe noemt de zaak een storm in een glas water. Een woordvoerder is verbaasd over de maatregel. “Wij denken dat het ministerie onze begroting verkeerd interpreteert. Het probleem is dat we de verwachte salarisstijgingen niet in de begroting hebben verwerkt. Dat komt simpelweg omdat wij niet weten hoe hoog die uitpakken. Maar we hebben wel aangegeven dat ze zullen worden gedekt met extra inkomsten uit het Provinciefonds. Als dat onvoldoende blijkt te zijn, kan uit de reserves worden geput.”

Niet onder indruk

Ook Zeeland is niet onder de indruk. “Het draait om bedragen van een tot f. 2 miljoen”, aldus een woordvoerder. “Wat ons meer beangstigt, is de herverdeling van het geld uit het Provinciefonds. De kleine provincies worden gekort ten gunste van de grote provincies. Ons hangt een korting van f. 10 miljoen boven het hoofd, terwijl we al niet zo kapitaalkrachtig zijn als de grote provincies.”

Reageer op dit artikel