nieuws

Wunseradiel wil schade Haarsma niet vergoeden

bouwbreed

Cobouw Bouw- en puinafvalverwerkingsbedrijf Haarsma BV uit Tjerkwerd krijgt van de gemeente Wunseradiel maximaal anderhalf jaar uitstel voor het vinden van een nieuwe vestigingsplaats. De onderneming moest de huidige locatie aanvankelijk per 1 januari 1995 verlaten, omdat hun vrachtwagens voor teveel verkeersoverlast in de bebouwde dorpskom zorgen. Die streefdatum heeft men niet gehaald.

Verder beschikt Haarsma niet over de vereiste vergunningen voor zijn werkzaamheden. Het bedrijf onderzoekt momenteel onder meer de mogelijkheid om te verhuizen naar het nieuwe industrieterrein Oostpoort in Harlingen.Burgemeester en wethouders van Wunseradiel hadden enige tijd geleden nog ingestemd met de verhuizing van Haarsma naar Wons toe. Nadat inwoners van laatstgenoemd dorp hier echter massaal protest tegen aantekenden (zij vrezen onder andere dat er veel schadelijke stofdeeltjes zoals asbest zullen vrijkomen bij het verwerken van puin- en bouwafval) hield de gemeenteraad het plan in 1994 definitief tegen.

Haarsma was toen echter al druk bezig met de voorbereidingen van de bedrijfsverplaatsing naar Wons toe. Deze kosten wil hij nu op de gemeente verhalen. Het bedrijf eist een schadevergoeding van – 1,2 miljoen. De gemeente heeft deze claim verworpen, maar Haarsma gaat nu mogelijk zijn gelijk halen via gerechtelijke procedures.

Reageer op dit artikel