nieuws

Werkervaringspo in Bijlmermeer

bouwbreed

Vier langdurig werklozen uit de Bijlmermeer zijn maandag begonnen in de Bijlmerbouwpool. De komende twee jaar zullen hier circa zestig mensen gaan werken. De Bijlmerbouwpool is een werkervaringspo waarin ondermeer arbeidsbureaus, werkgevers en werknemers samenwerken.

De vier nieuwe medewerkers worden ingezet bij renovatiewerkzaamheden aan de flat Groenestein. In dit flatgebouw, waarop in 1992 een vliegtuig neerstortte, worden 370 woningen opgeknapt.

Het gaat hierbij om ondermeer het vernieuwen van rioleringen en keukens en om het aanbrengen van betere sloten. Het viertal zal zich met name richten op timmer- en metselwerk. De deelnemers aan de bouwpool waren allemaal langer dan twee jaar werkloos toen ze door het arbeidsbureau werden geselecteerd voor deelname aan dit werkgelegenheidspo.

Technisch inzicht

Om in aanmerking te komen moet de kandidaat over een sterke motivatie beschikken. Een specifiek diploma is niet vereist, maar men moet wel voldoende technisch inzicht hebben om tot vakkracht te ke worden opgeleid. De deelnemers aan de bouwpool hebben eerst een opleiding gevolgd. Gedurende de twee jaar dat ze aan de pool deelnemen volgen ze een dag per week een vakopleiding. Daarna hebben ze goede kans op een vaste baan. Alle bouwpooldeelnemers zijn uit de wijk zelf afkomstig. Voor deze werkwijze is gekozen omdat in de Bijlmermeer circa 50 procent van de beroepsbevolking werkloos is. De komende jaren worden ook in andere delen van Amsterdam ZuidOost dergelijke bouwpools opgezet.

Ook hier worden uitsluitend werklozen uit het gebied zelf aan de slag geholpen. R. Janssen, voorzitter van stadsdeel ZuidOost, had aanvankelijk zijn twijfels over het slagen van de bouwpool. Volgens hem liepen de ideeen over hoe het po moest worden opgezet zover uiteen dat de onderneming dreigde te mislukken.

Niet verhuizen

Nu er overeenstemming is bereikt over de te volgen koers ke er jaarlijks tussen twintig en veertig langdurig werklozen aan een baan worden geholpen. De opdrachtgever voor de renovatie is woningcorporatie Nieuw Amsterdam. Tijdens de verbouwing hoeven de bewoners niet te verhuizen. Het vernieuwen van keukens en rioleringen zal zodanig gebeuren dat men toch van de keuken en het sanitair gebruik kan blijven maken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels