nieuws

‘Wao-criteria zijn niet te streng’

bouwbreed Premium

De uitvoering van de wao leidt in de praktijk niet tot onbedoeld schrijnende gevallen. De keuringscriteria voor de wao zijn niet te streng. Daarom hoeft het schattingsbesluit, waarin deze criteria staan vermeld, niet te worden aangepast. Dit blijkt volgens staatssecretaris Linschoten van sociale zaken uit overleg met de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD), de instantie die de keuringen verricht.

Binnenkort stelt de staatssecretaris de weede Kamer hiervan per brief op de hoogte. De nieuwe wao-criteria gaan uit van het werk dat iemand nog wel kan verrichten. Dat kan leiden tot situaties waarin de keuringsarts en arbeidsdeskundige (herkeurde) werknemers goedkeuren, hoewel ze een slopende ziekte hebben.

Op verzoek van de Tweede Kamer is Linschoten eind vorig jaar met de keuringsartsen van de GMD nagegaan waar de knelpunten zitten. Naar nu blijkt, zitten deze niet in de criteria van het schattingsbesluit zelf. Volgens Linschoten hebben de keuringsartsen alle ruimte om schrijnende gevallen te ontzien.

Reageer op dit artikel