nieuws

T.A.B. weer herzien

bouwbreed Premium

Het losbladige boekwerk ‘Tarievenwijzer Afvalstoffen Bestemmingen’, dat uitgegeven wordt door het Organiserend Civieltechnisch Buro Boot uit Veenendaal, heeft zich in een betrekkelijk korte periode ontwikkeld tot een belangrijke informatiebron voor o.m. sloop- en aannemingsbedrijven.

Recentelijk heeft men de bestaande tarieven van stort-plaatsen, recyclingsinstallaties, groencomposteerinrichtingen en grondreinigingsinstallaties aangepast aan de tarieven die per 1 januari 1995 gelden. Bovendien zijn aan deze vernieuwde uitgave wederom een aantal verwerkingsinrichtingen toegevoegd.

Apart verkrijgbaar is het deel Administratieve Procedures. Dit deel bevat de procedures, de adressen en de telefoonnummers van de regelgevende instanties. Verder zijn voorbeelden weergegeven van de te gebruiken formulieren.

Daarnaast is de landelijke overzichtskaart (A-1 formaat) verkrijgbaar waarop in kleur alle stortplaatsen, recyclingsinstallaties, groencomposteerinrichtingen en grondreinigingsbedrijven vermeld staan.

Reageer op dit artikel