nieuws

Stalen goot alternatief voor zinken uitvoering

bouwbreed

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van zinken dakgoten. Jaarlijks leidt het gebruik van zinken dakgootsystemen tot een geschatte zinkemissie van 850 ton. Deze zorgt onder andere voor verontreiniging van het oppervlaktewater en van het zuiveringsslib. Daarom zoekt Rijkswaterstaat naar dakgootsystemen die voor een lagere milieubelasting zorgen.

Volgens Isocol BV te Heeze is de LP-dakgoot van het bedrijf, waarmee het op de Bouwbeurs komt, aanzienlijk minder schadelijk voor het milieu. Dat wordt volgens het bedrijf bevestigd in het milieurapport dat is samengesteld door Tauw Milieu BV te Deventer, dat is vervaardigd in opdracht van Rijkswaterstaat. De LP-dakgoten zijn opgebouwd uit staalplaat, aan weerszijden voorzien van respectievelijk een aluminium-zinklaagje, een passiveringslaag, een dakprimer en een Plastisolcoating. De coating is in tien verschillende kleuren aan te brengen. De dakgoten zijn in de halfronde vorm te leveren in breedten van 100, 125, 150 en 190 mm.

Reageer op dit artikel