nieuws

Smits: 1995 belangrijk jaar voor Schiphol

bouwbreed

Voor luchthaven Schiphol wordt 1995 een belangrijk jaar. Dan beslissen namelijk zowel Tweede als Eerste Kamer over de uitbreidingsplannen voor het Amsterdamse vliegveld, zoals vervat in de Planologische Kernbeslissing Schiphol. De realisatie van deze plannen is bepalend voor het al dan niet uitgroeien van Schiphol tot mainport.

Aldus president-directeur ir.drs. H.N.J. Smits van Schiphol op een nieuwjaarsreceptie. Volgens de president-directeur zal in 1995 f. 440 miljoen worden geinvesteerd in nieuwe voorzieningen en renovaties op de luchthaven. Dat is f. 45 miljoen meer dan in 1993, toen circa f. 395 miljoen werd besteed. Een deel van de f. 440 miljoen is bestemd voor onderhoud en aanpassing van de Zwanenburgbaan. Dit po zal in de periode van maart tot november worden uitgevoerd. De baan zal als gevolg hiervan in totaal negen weken niet gebruikt ke worden.

Rotterdam Airport

In Rotterdam werd door directeur mr. R. Wondolleck van Rotterdam Airport gesproken over de toekomst van het in 1994 veelbesproken vliegveld van de havenstad. Over 1994 is een nettowinst geboekt van een miljoen, evenveel als het jaar ervoor. Bovendien is een record aantal passagiers vertrokken vanaf Rotterdam Airport (355.341). Volgens Wondolleck blijkt uit deze cijfers duidelijk dat er een einde moet komen aan “de ranzige discussie” over de toekomst van Zestienhoven.

Sinds 1972 is het voortbestaan van de luchthaven onzeker, met name door geluidsoverlast voor omwonenden en door de uitbreiding van Schiphol. De gemeente Rotterdam overweegt sluiting of verplaatsing van de start- en landingsbanen naar het noorden om ruimte te maken voor woningbouw. Het huidige kabinet wil echter niet meebetalen aan de verhuiskosten, omdat het vliegveld niet van nationaal belang zou zijn. Sluiting van de luchthaven, waar nu 1650 mensen werken, is daarom nog steeds niet van de baan.

Leden van de Rotterdamse gemeenteraad en deelraden kregen maandagochtend een uitgebreid overzicht van de nieuwe investeringen die vliegmaatschappijen en toeleveranciers doen, ondanks de politieke onzekerheid over het vliegveld. Het totale investeringsvolume vanaf 1990 bedraagt 150 miljoen gulden. Voor deze resultaten, waar de belastingbetaler niets van merkt, mogen politici hun ogen niet langer sluiten, zo verduidelijkte directeur Wondolleck.

Reageer op dit artikel