nieuws

Slecht werkklimaat treft aannemers in Rijnmond

bouwbreed

De situatie van de aannemerij in het Rijnmondgebied is alles behalve rooskleurig. Het rendement van de bedrijven is wederom teruggelopen en is zelfs lager dan voor geheel Nederland.

Uit het gisteren verschenen onderzoek ‘Enquete regionale Bedrijfsontwikkeling 1994’ van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam (KvK) en de Beneden-Maas kan worden opgemaakt dat 1994 een negatief jaar is geweest. “De winstgevendheid van de bouwbedrijven in Rijnmond is teruggelopen, in tegenstelling tot de Nederlandse situatie. Daarnaast is maar 59 procent van de grote bedrijven tevreden met het behaalde rendement, bij de kleine bedrijven is dit 64 procent.”

De investeringen in de (petro-) chemie zijn in 1994 geheel voorbij gegaan aan de Rijnmondaannemers. De investeringssom van de chemie steeg maar liefst met 63 procent, terwijl de bouw in Rijnmond een daling kende van 5 procent. De terugval van de investeringssom is alleen bij grote bedrijven waar te nemen. Een plus voor Rijnmond is dat de investeringsval lager ligt dan het landelijke gemiddelde, dat over 1994 uitkwam op minus 10 procent.

Zorgwekkend

De situatie volgens de KvK is en blijft zorgwekkend, ook al zal de aantrekkende economie de bouw schragen. Regionale werkgelegenheidsplannen, zoals op de Kop van Zuid, moeten de terugval van werkgelegenheid keren. Voor het tweede achtereenvolgende jaar daalde deze namelijk.

Reageer op dit artikel