nieuws

Schilders claimen laag btw- tarief op grond EG-richtlijn

bouwbreed

Het Bedrijfschap Schildersbedrijf gaat dit jaar opnieuw proberen te bereiken dat voor onderhoudsschilderwerk een btw-tarief van 6 procent gaat gelden. Daarbij zal worden gewezen op een EG-richtlijn over deze materie. Het is een van de activiteiten, die passen in ‘de bevordering van de werkgelegenheid’, die ook voor 1995 hoog op de agenda van het schap zal staan. Dat maakte vice-voorzitter M. Dalhuizen op een Nieuwjaarsbijeenkomst bekend. Uit de eerste van een serie ‘Economische barometers’, die het

conomisch Instituut voor de Bouwnijverheid in opdracht van het schap elke drie maanden zal uitbrengen, kan worden opgemaakt dat de branche dit jaar een groei van het bouwkundig schilderwerk mag verwachten van rond 2,8 procent.

Lobbyen

Afgezet tegen de verwachte groei, die voor de hele bouwnijverheid voor dit jaar is voorspeld van 3,5 procent (met een uitschieter van 9 procent voor de bouw van woningen) blijft de groei van het schilderwerk wat achter.

Vandaar het voorstel van Dalhuizen om het stelselmatig lobbyen voor verlaging van het btw-tarief voort te zetten. Dat zou de nodige zoden aan de dijk zetten, want 85 procent van alle schilderwerk betreft het onderhoud.

Hij noemde het “in dit verband interessant dat in Belgie een btw-tarief van slechts 6 procent geldt voor schilderwerk aan woningen ouder dan twintig jaar”.

Europese regels

Dat Belgische tarief is gebaseerd op de huidige EG btw-tarievenrichtlijn, die een laag btw-tarief toestaat voor ‘renovatie als onderdeel van sociaal beleid’.

“Op basis van gelijkheid van de EG-lidstaten opent dit perspectieven voor de Nederlandse schildersmarkt”, aldus Dalhuizen. Ook zal opnieuw worden aangedrongen op het fiscaal aftrekbaar maken van onderhoudsschilderwerk.

Voorts zal er opnieuw met de rijksoverheid als belangrijke opdrachtgever van schilderwerk worden gesproken over planmatig onderhoud.

In de nota “Gecoordineerd Bouwbeleid” maakt de overheid zelf gewag van haar rol van ‘goed opdrachtgeversschap’. Op verzoek van cao-partijen heeft het bedrijfschap daarom al in 1994 de eerste stappen gezet om met die overheid afspraken te maken ter bevordering van de binnenjaarlijkse continuiteit.

Dit jaar hoopt het bedrijfschap samen met die partijen tot concrete afspraken met de rijksoverheid te komen op welke wijze overheidsopdrachten beter over het jaar gespreid ke worden, aldus Dalhuizen.

Tot de bevordering van werkgelegenheid rekent de werknemersvertegenwoordiger Dalhuizen in het schapsbestuur ook de verbetering van de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden.

Arbo

Er zal aandacht worden geschonken aan de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de bedrijfstak zowel in de ontwerp-, planning- en uitvoeringsfase, precies zoals dat in het Arbo-Bouwprocesbesluit staat vermeld.

Het bedrijfschap zal in samenwerking met de stichting Arbouw een ‘vertaling’ van dit besluit voor de schildersbranche gaan maken. Hetzelfde zal gebeuren met de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

In dat verband kondigde hij een supplement op het nieuwe Basis-Verfbestek aan, waarin een checklist met instructie en aanbevelingen wordt opgenomen ter inventarisatie van risico’s in relatie tot de toepassing van arbo-regels.

Reageer op dit artikel