nieuws

ROA-raad moet impasse Schiphol beslechten

bouwbreed

De raad van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) moet 31 januari een einde maken aan het conflict tussen een aantal deelnemende gemeenten rond de zeggenschap over Schiphol.

Omdat het dagelijks bestuur verdeeld is, krijgen de raadsleden twee varianten voorgelegd. Het zogenoemde Mainportmodel houdt in dat de toekomstige stadsprovincie de volledige zeggenschap krijgt over de ontwikkelingen rond Schiphol, maar ook over de haven en andere grote zaken.

In het Streekplan-plus-model ligt de beslissingsbevoegdheid in de eerste plaats bij de lokale bestuurders. Gaat dat volgens de provincie mis of laat de besluitvorming te lang op zich wachten, dan kan de provincie de bevoegdheid naar zich toe trekken. Zo’n aanwijzingsprocedure mag maximaal twee jaar vertraging opleveren.

De drie Amsterdamse vertegenwoordigers binnen het dagelijks bestuur van het ROA – voorzitter S. Patijn, T. Hooijmaijers en R. ten Have – zijn voorstanders van het Mainportmodel. M. Horselenberg van Zaanstad en Th. van Dam van Purmerend geven de voorkeur aan het Streekplan-plus. De gemeente Haarlemmermeer vindt het onaanvaardbaar als de stadsprovincie de gehele zeggenschap over Schiphol krijgt. Als de regioraad van het ROA voor het Mainportmodel kiest, dreigen er problemen binnen de toekomstige stadsprovincie. Bij de gemeenteraad in Haarlemmermeer leven sterke gevoelens om daar dan niet verder mee te willen.

Reageer op dit artikel