nieuws

Rechter schorst plan van Barendrecht

bouwbreed

Rechter J. de Vries van de Raad van State heeft het Barendrechtse bestemmingsplan ‘Windsingelkwartier’ geschorst. Het plan voorziet in de reeds begonnen uitbreiding van het bejaardentehuis Borgstede. De Vries schorste omdat in het bestemmingsplan geen regeling is opgenomen voor de maximale nokhoogte van daken. De burger kan daardoor niet uit het bestemmingsplan afleiden hoe hoog gebouwen ke worden. Dat is in strijd met het in de wet verankerde rechtszekerheidsbeginsel.

Het besluit van De Vries heeft vooralsnog weinig invloed op de bouwwerkzaamheden bij het bejaardentehuis. Er worden op dit moment 80 aanleunwoningen, 24 vrije sector huurappartementen en 20 vrije sector koopappartementen gebouwd. Alleen de door de gemeente voor de huurappartementen afgegeven bouwvergunning kan nog bij de rechtbank aangevochten worden. Een procedure tegen die bouwvergunning heeft meer kans nu het bestemmingsplan geschorst is, op basis waarvan de bouwvergunning is verleend. Omwonenden zitten juist met het gebouw voor de huurappartementen in hun maag omdat dat fors hoger wordt dan zij met het oog op de bezonning van hun eigendommen wenselijk achten. De beroepstermijn van de bouwvergunningen voor de overige twee nieuwe delen van het bejaardencentrum zijn inmiddels verlopen.

Reageer op dit artikel