nieuws

Rechtbank moet illegale bouw behandelen

bouwbreed

De politierechter in Heerenveen heeft geen uitspraak willen doen inzake een vermeend illegaal bouwwerk in Hoornsterzwaag. De belangen in deze kwestie wegen zo zwaar dat de rechter de kwestie heeft doorverwezen naar de meervoudige kamer van de arrondissementsrechtbank in Leeuwarden.

Het proefproces moet mogelijk maken dat de gemeente Heerenveen voortaan hogere leges voor bouwvergunningen kan vragen als een illegaal bouwwerk wordt gelegaliseerd. Als Heerenveen gelijk krijgt, ke ook andere gemeenten in Nederland deze wijze van werken toepassen.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen vinden het ongewenst dat burgers die volgens de regels een vergunning aanvragen wel leges betalen, terwijl degenen die dat niet doen niets in de weg wordt gelegd. Juridisch is het nog niet mogelijk om mensen die illegaal hebben gebouwd bij legalisatie een hogere leges te laten betalen. Als de rechter de gemeente gelijk geeft, dan wil Heerenveen de procedure die ze bij het Hoornsterzwaagster bedrijf heeft gevolgd, vaker toepassen. B en W vinden dat het dan wel om vrij ernstige vormen van illegale bouw moet gaan.

Te vroeg

De kwestie betreft de nieuwbouw van motorimporteur Durk de Haan in Hoornsterzwaag. Vorig jaar bouwde Hogerwerf en Van Laviere BV uit Moerkapelle naar een ontwerp van J. Brand te Bergschenhoek een nieuw, een bouwlaag hoog, bedrijfsgebouw van circa 200 m2.

De opdrachtgever zelf heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. Uiteindelijk begon hij drie weken te vroeg met de bouw. De vergunning was in aantocht, maar hij moest naar zijn zeggen wel omdat het hoogtepunt voor motorverkopen anders voorbij zou zijn. “Ik heb mijn uiterste best gedaan om de bouwvergunning te krijgen. Illegaal is dit bouwwerk uiteindelijk niet, maar nu gebruiken ze mij om dit er doorheen te krijgen. Ik word er strontflauw van”, aldus De Haan.

Reageer op dit artikel