nieuws

RBB verwerft als eerste Milieuzorgcertificaat

bouwbreed Premium

RBB komt binnenkort, misschien nog tijdens de beurs als eerste in de bouw in het bezit van een zogenaamd ‘Milieuzorgcertificaat’. Dat wil zeggen dat de produktie van de dakpannen bij RBB voldoet aan strenge milieu- en veiligheidsnormen.

“In andere takken van industrie zijn inmiddels al ongeveer tien van deze milieucertificaten uitgereikt”, aldus directeur J.B. Kremers van RBB te Montfoort, “maar in de bouw zijn wij de eerste. Het betreft het BS 7750 certificaat dat min of meer is te vergelijken met het kwaliteitscertificaat ISO 9001. Er is in de loop der jaren heel veel veranderd in onze produktiewijze. Vooral op het gebied van de milieuzorg hebben we veel gedaan. Dat zijn we als marktleider met een behoorlijke voorbeeldfunctie ook verplicht. Vandaar dat we steeds voorlopen, op de mogelijk te stellen milieu-eisen.”

Trend gezet

“We hebben altijd op dit gebied de trend gezet. We hebben door middel van wijzigingen aan de transportbanden, het maken van isolerende omkastingen en dergelijke veel gedaan aan het reduceren van de geluidsoverlast. Het geluid van de produktie van onze dakpannen, was des te hinderlijker voor de omwonenden, omdat we midden in een stiltegebied zitten. De voorzieningen zijn zodanig dat we geen klachten meer krijgen”, aldus Kremers.

“Vroeger maakten we voorts gebruik van de traditionele ontkistingsolie bij de produktie. Sinds februari vorig jaar maken we uitsluitend gebruik van ‘mens en milieuvriendelijke’ olien, vrij van de zeer schadelijke giftige aromaten en andere gevaarlijke stoffen.” Het is volgens drs. Martien Ravestijn, manager milieu, arbo en veiligheid van RBB, een zeer zuivere olie uit de raffinaderijen, waaraan voor een deel raapolie is toegevoegd.

Water hergebruikt

“Al het water, dat voor de dakpanfabricage aan de lopende band wordt gebruikt, wordt inmiddels volledig hergebruikt. Er vindt geen lozing op het oppervlaktewater plaats”, zo vulde Kremers aan.

“De verhardingskamers werden voorheen van warmte voorzien via een centrale ketel en een leidingstelsel. Dat leidde tot grote warmteverliezen. Sinds enkele jaren is elke verhardingskamer voorzien van een eigen HR-ketel met een geringe capaciteit. Daardoor kan beter worden ingespeeld op de warmtebehoefte van de individuele ruimte, waardoor aanzienlijk op energie wordt bespaard. Dat betekent een aanzienlijke ontlasting van het milieu van schadelijke rookgassen, zoals NOx (stikstofoxyden)”, aldus Ravestijn.

“In de fabriek zijn de mensen zeer goed geinstrueerd over de veiligheids- en milieuvoorschriften. Ze moeten strikt worden nageleefd en er wordt goed gecontroleerd of men zich eraan houdt”, zo zei Martien Ravestijn. “Overtredingen worden bestraft. Dat is ook zeker van belang in verband met het behoudt van het voornoemde milieucertificaat. Lloyd’s, die het certificaat aan ons verstrekt, houdt om het half jaar een inspectie om te zien of het produktieproces nog aan de normen van het certificaat voldoet. Om de drie jaar wordt het hele bedrijf doorgelicht op efficientie, omdat dat ook met energiebesparing heeft te maken en op de procedure van het produktieproces. De bevindingen worden getoetst aan milieu-eisen en procesveiligheid.

Reageer op dit artikel