nieuws

Raming van de investeringen in gww-werken door bedrijven 1987-1998 (mln glds)

bouwbreed Premium

nutsbedrijven 1.845 2.085 2.100 2.135 2.170 2.245 vervoer 1.555 1.810 2.090 2.410 2.510 3.200 telecommunicatie 875 835 825 845 850 810 (lucht)havens 410 535 560 535 525 430 delfstoffenwinning 500 300 300 300 300 300 overige bedrijven 550 460 460 400 475 500 subtotaal 5.735 6.025 6.335 6.625 6.830 7.485

1993 1994 1995 1996 1997 1998 structurele opdrachtgevers

incidentele opdrachtgevers

land- en tuinbouw 425 430 435 440 445 450 industrie 125 125 130 130 135 140 overige bedrijven 150 150 155 160 160 165 totaal 6.435 6.730 7.055 7.355 7.570 8.240

Bron: CBS. Nationale rekeningen. Bewerking EIB.

Reageer op dit artikel