nieuws

Programma berekent energieprestatie (EP)

bouwbreed Premium

De Vereniging voor Automatisering in de Bouw en Installatietechniek (VABI) te Delft introduceert tijdens de Bouwbeurs te Utrecht een programma voor het berekenen van de energieprestatiecoefficient (EPC) van gebouwen.

Vanaf 1 oktober aanstaande moet volgens het Bouwbesluit elke bouwaanvraag vergezeld gaan van een berekening van deze coefficient. De bepaling ervan is lastig, want er moeten talloze bouwkundige en installatietechnische factoren ingevoerd worden.

Daarom heeft VABI een programma ontwikkeld voor de indeling van plattegronden, het tekenen van installaties en het bepalen van de EP-coefficient conform de NEN-normen.

Het EP-programma van VABI is te gebruiken in samenhang met de bestaande VABI-programma’s (in de zogenaamde Uniforme Omgeving van VABI, werkend met window-schermen onder MS-Dos). Daardoor is het mogelijk om de berekening van de EP-coefficient reeds tijdens het ontwerpen van gebouw en installatie mee te nemen.

Bruikbaar

Het programma is zowel bruikbaar voor woongebouwen als utiliteitsgebouwen of combinaties van beide. VABI heeft de software zo vormgegeven, dat er een minimum aan handelingen nodig is om de coefficient te bepalen. Bij een globale berekening ke de installaties met behulp van symbolen worden samengesteld. De plattegronden ke uit andere tekenprogramma’s worden geimporteerd.

Reageer op dit artikel