nieuws

Premievrijstelling bij werk voor arbeidsongeschikte

bouwbreed

Uit de Uitvoeringsregeling Bevordering Arbeidsinspassing, die minister Melkert naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om premievrijstelling te krijgen als ze een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst nemen.

In de oude regeling konden werkgevers premievrijstelling krijgen als ze een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst namen, die al een jaar aangemeld was bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst.

Nu kan dat vanaf het moment dat de bedrijfsvereniging heeft vastgesteld dat het niet mogelijk is om de betrokkene terug te laten keren bij de eigen werkgever.

Voor langdurig werklozen, die via een uitzendbureau bij een werkgever gedetacheerd waren, kon alleen premievrijstelling worden verkregen tijdens deze periode van detachering. Op het moment dat de detachering overging in een gewoon dienstverband bij dezelfde werkgever, kon deze geen aanspraak meer maken op vrijstelling.

Ook hierin is nu verandering gekomen. Als een werkgever zo’n kracht in dienst neemt, blijft de premievrijstelling doorlopen. De vrijstelling voor werknemers, die korter dan twee jaar werkloos waren, bedraagt twee jaar. Wordt een werkloze in dienst genomen, die al langer dan twee jaar geen betaald werk heeft verricht, dan geldt een premievrijstellingsperiode van drie jaar.

Reageer op dit artikel