nieuws

Praktijk kritisch over plan Vinex Raad Milieubeheer

bouwbreed

De raad voor het Milieubeheer bepleit meer en verder gaande prestatie-eisen voor de ruim 500.000 te bouwen Vinex-woningen. De overheid mag volgens de raad niet de gelegenheid voorbij laten gaan om op grote schaal duurzamer te bouwen dan nu gebeurt. Gekoppeld aan de gelden voor de ontwikkeling van Vinex-locaties moeten extra eisen worden gesteld. Wijziging van het Bouwbesluit oefent geen invloed uit op de realisering van de Vinex-taken. De praktijk zet enige vraagtekens achter de haalbaarheid van het voorstel.

De NVB noemt een kritische benadering van duurzaam bouwen opzich een goede zaak. Men moet er echter voor waken niet te ver door te schieten. De vereniging pareert het voorstel van de raad met de stelling ‘het beste is de vijand van het goede’. Voorzieningen als VR- en HR-ketels en dubbel glas leveren evenals de huidige goede isolatie al een belangrijke energiebesparing op.

De norm voor woningen gaat momenteel uit van zo’n 1000 kubieke meter aardgas per jaar. Vroeger werd gerekend met een jaarlijkse hoeveelheid van 2000 tot 3000 kubieke meter. Een verdere verlaging tot zo’n 500 kubieke meter lijkt wat al te hoog gegrepen. Een extra investering van – 1500 is te weinig wanneer voor elke woning een innovatieve oplossing moet worden gevonden inplaats van een standaardaanpak te volgen. Een goed milieu is belangrijk, maar het blijft een vraag of een klein succes opweegt tegen de gevolgen van onbetaalbaar geworden huisvesting.

Problemen

Duurzaam bouwen levert in de praktijk van het subsidieloze tijdperk volgens de NVB enorme problemen op. Een groot aantal subsidies wordt afgebroken. Voor sociale huurwoningen gaat het om een verlaging van zo’n – 15.000 terwijl de locatiesubsidies eveneens met ruim – 25.000 terugliepen. Extra investeringen in duurzaam bouwen betekenen een onaanvaardbare verhoging. Het bouwen op Vinex-locaties is duurder dan in de ‘ouderwetse’ groeikernen.

In het laatste geval belopen de meerkosten volgens een studie van de RPD ruim – 60.000. Het rijk betaalt daarvan tweederde zodat voor de particuliere sector – 20.000 te betalen blijft. Voor Vinex-locaties gaat het om zo’n – 70.000 extra waarvan de particulier – 40.000 tot – 45.000 moet betalen.

Een stijgende rente verhoogt die kosten nog verder. Een bedrag van – 1500 lijkt in dat opzicht klein, maar het blijft een feit dat ook een klein bedrag de eindrekening verhoogt. In de sociale sector betekent elke – 1000 aan meerkosten – 6 meer huur. Met alle extra’s kan dat bedrag fors oplopen.

De NWR noemt het voorstel van de raad voor het Milieubeheer om het energieverbruik te verminderen een loffelijk streven, maar zegt twijfels te hebben over de voorgerekende – 1500. Andere partijen beschouwen een eenmaal genoemd bedrag vaak als een vaststaand feit.

Praktijkervaringen toonden inmiddels afdoende aan dat een creatieve omgang met alternatieve materialen het budget niet verhoogt. Te denken valt aan poen in Den Bosch waar het doorvoeren van milieumaatregelen zo’n drie tot vier jaar geleden budgetneutraal lukte.

Acceptabel

De installatie van een HR-ketel en het aanbrengen van HR-glas kost respectievelijk – 200 en – 375 meer. In het laatste geval houdt de NWR vijftien vierkante meter glasoppervlak aan waarvan de vierkante meterprijs – 20 tot – 25 beloopt. Een bedrag van – 1500 lijkt een geringe verhoging maar tegenwoordig moet alle aandacht erop zijn gericht de woonkosten acceptabel te houden. De koepel voor woningcorporaties NCIV deelt deze mening. De corporaties staan nu al voor een onmogelijke opgave betaalbare woningen te bouwen. De subsidies liepen terug naar een kwart tot een vijfde van de oorspronkelijke bijdragen. In dat opzicht is het onmogelijk – 1500 meer te investeren op Vinex-locaties. Als het dan toch moet blijft de vraag wie de rekening betaalt.

Wanneer de raad een terugverdientijd voor de extra investering van zes jaar noemt dan moet er een garantie komen dat de huurder/gebruiker niet zoveel heffingen krijgt opgelegd dat de uiteindelijke energierekening zo hoog blijft als voorheen. Het blijft ook een vraag wie een bijdrage geeft aan de investering in duurzame materialen.

Wanneer de overheid aan subsidies voorwaarden verbindt zullen die eenzijdig op de sociale woningbouw drukken. De overheid zal dan ook maatregelen moeten treffen om maatregelen in de koopsector doorgevoerd te krijgen. Te denken valt aan het inbouwen van een milieucomponent in het huurwaardeforfait.

Reageer op dit artikel