nieuws

Poly-Milieu Zakboekje geeft veel praktische informatie

bouwbreed Premium

Over het milieu is veel te doen. Duidelijkheid bij gehanteerde begrippen en systemen is daarbij altijd een vereiste. De inhoud van het Poly-Milieu Zakboekje draagt daar zeker toe bij. Onmisbaar voor een ieder die zich met milieu bezighoudt.

In de eerste druk van het Poly-Milieu Zakboekje zijn belangrijke milieu-onderwerpen en de daaraan gerelateerde aandachtsgebieden samengevat. Op vele maatschappelijke terreinen is plaats en aandacht ingeruimd voor ‘het milieu’. Er worden studies verricht. Er worden wetten opgesteld. Er worden opleidingen verzorgd. Op veel plaatsen zijn milieuproblemen daadwerkelijk aangepakt en tot een bevredigende oplossing gebracht. In de nieuwe uitgave zijn de inzichten en ervaringen op hoofdlijnen gebundeld.

In tien hoofdstukken wordt een groot aantal onderwerpen behandeld. Als hoofdlijn voor het beschouwen van een milieuthema zijn aangehouden de vragen: wat of wie is de veroorzaker van een gegeven milieuprobleem, wat zijn bestaande of te verwachten gevolgen en langs welke wegen ke ‘up-to-date’ oplossingen worden gezocht. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van schema’s, grafieken, tabellen en voorbeelden.

Er is een keuze gemaakt uit een veelheid van de bestaande stof aangaande het milieu. Het is namelijk ondoenlijk alle opvattingen, in alle nuances, te behandelen. Maar wel zijn veel verwijzingen opgenomen, zodat de gebruiker kan zien welke andere bronnen ke worden geraadpleegd om zich verder op de hoogte te stellen.

Het Poly-Milieu Zakboekje is geen leerboek. Het is bedoeld als naslagwerk. Het boekje biedt veel. De praktische informatie is per deelgebied gerangschikt. Het trefwoordenregister is uitgebreid. Gegevens zijn daarmee aangenaam snel te vinden.

Het Poly-Milieu Zakboekje kan worden besteld bij Koninklijke PBNA BV in Arnhem en is verkrijgbaar bij de boekhandel. Het boekje heeft 736 pagina’s. Tot 1 maart 1995 geldt een introductieprijs van f. 112,50. Daarna wordt de prijs f. 129,50.

Reageer op dit artikel