nieuws

Planologische Cie: 6500 extra woningen voor Limburg

bouwbreed

De Provinciale Planologische Commissie in Limburg adviseert het college van gedeputeerde staten om de komende tien jaar ongeveer 6500 woningen meer te laten bouwen dan de geplande 34.259. Tot 2004 zouden de Limburgse gemeenten, wanneer GS naar verwachting het concept-advies overnemen, 40.709 woningen bouwen.

Deze aanpassing is een gevolg van een nieuwe berekening aan de hand van de aangepaste rijkscijfers.

Die gelden voor twee jaar en ke daarna opnieuw worden bijgesteld.

De aanpassing van de cijfers is gunstig voor de kleinere gemeenten; zij mogen in de periode 1995-2004 meer huizen bouwen dan voorzien.

De gemeenten in Oostelijk Zuid-Limburg springen zeer gunstig uit de nieuwe berekening. Zij mogen 1282 meer woningen bouwen. Op basis van de nieuwe richtcijfers worden dit er 6693.

In de Westelijke Mijnstreek stijgt het contingent van 5295 naar 6270, in Midden-Limburg van 7687 naar 9023 woningen en in Noord-Limburg van 10.855 naar 12.635 woningen, mits GS het PPC-advies overnemen.

Reageer op dit artikel