nieuws

Oude vaarroutes ke hoofdvaarwegen ontlasten

bouwbreed

De Noord-Nederlandse Watersport Bond (NNWB) en de koninklijke schippersvereniging Schuttevaer hebben de handen ineen geslagen.

Beide verenigingen hebben een plan ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat met een aantal aanpassingen vroegere vaarwegen in het noorden weer worden opengesteld voor de watersport. Daardoor ke grote druktes op de hoofdvaarwegen worden voorkomen.

Met het plan zijn ettelijke miljoenen guldens gemoeid. Daarom overleggen beide verenigingen met de provinciebesturen van Friesland en Groningen. Ze hopen dat de plannen ke worden meegenomen in de opwaardering van de vaarroute Delfzijl-Lemmer tot vaarweg V. Deze opwaardering zal tot een problematische drukte leiden op de vaarwegen, zeker als de bruggen ook in het weekend 24 uur per dag zijn geopend.

“Met de plannen voor de opwaardering van het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal is zo gigantisch veel geld mee gemoeid dat er best nog een paar miljoen bij kan voor het toegankelijk maken van alternatieve vaarroutes. Bovendien is die oplossing vele malen goedkoper dan de ontwikkeling van afzonderlijke plannen. Er zal hoe dan ook toch een oplossing moeten komen voor de toenemende drukte op de hoofdvaarwegen. Dit is een mooie kans”, aldus voorzitter Jaap Brinksma van de NNWB.

Hoog op het verlanglijstje van beide verenigingen staan het beweegbaar maken van de brug tussen Koudum en Lemmer, het heropenen van de vroeger sluis bij Tacozijl, de ontwikkeling van de Middelseeroute in Midden-Friesland en een betere route tussen het Bergumermeer en het Sneekermeer.

Reageer op dit artikel