nieuws

Orde en chaos bij het stimuleringsfonds

bouwbreed

Het Stimuleringsfonds voor de Architectuur (SvdA) heeft een aantal onderwerpen waar men nadrukkelijk aandacht op wil vestigen. De ontwikkeling van de stedebouw is volgens het SvdA in ons land achtergebleven bij internationale ontwikkelingen.

Met de bundeling van enkele artikelen wil het SvdA een bijdrage aan de discussie leveren. Maar of deze ‘een verbinding vormen tussen enerzijds de fundamentele betekenis van de begrippen orde en chaos in de theoretische natuurkunde en anderzijds de stedebouwkundige praktijk in de stadsontwikkeling zoals die zich op dit moment voordoet’, zoals een begeleidend bericht vermeldt, is de vraag.

Natuurlijk geeft de bijdrage ‘Orde en chaos in stedebouw en planologie’ van de planoloog Yap Hong Seng een leerzaam beeld van de ontwikkeling van steden in de tijd. De overige bijdragen, inclusief een fotografische bijdrage ‘het ongecensureerde beeld van de stad’ kan men heel serieus bestuderen, zonder er veel praktische kennis aan te ontlenen voor de huidige stadsontwikkeling.

Als het niveau van dit boekje aangeeft wat het SvdA met subsidies en inspanningen denkt te moeten bereiken, mogen we niet al te hoge verwachtingen koesteren.

Men kan wellicht het pessimisme van het fonds inzake stedebouwkundige ontwikkelingen delen, maar het uitgaafje biedt weinig bruikbare informatie om er verbetering in aan te brengen. De inhoud heeft vaak meer weg van een wat zeurderige hersengymnastiek voor kunsthistorici, dan stimulerende beroepsinformatie voor architecten en stedebouwers.

Nu het sedert 1993 functionerende fonds voor de vakgemeenschap nog weinig overtuigender activiteiten heeft aangeboden, moet haar functioneren nodig ter discussie worden gesteld.

‘Orde en chaos in de stadsontwikkeling’ onder redactie van N. de Vreeze. Uitgeverij 010, Rotterdam. Formaat: 17 x 21 cm, 144 blz. ISBN: 90 6450 230 7. Prijs: (ingenaaid) f. 37,50.

Reageer op dit artikel