nieuws

Oosterhout komt met alternatief bouwplan

bouwbreed

De gemeente Oosterhout is bereid om een strook grond langs de Vrachelse Heide minder dicht te bebouwen dan was gepland. Dit bleek tijdens een rechtszitting bij de Raad van State in den Haag. De gemeente hoopt met een compromis te voorkomen dat ze op deze plaats helemaal niet mag bouwen.

De strook grond maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Vrachelen 1e fase’, dat voorziet in de bouw van ongeveer 400 woningen. Op de strook langs de Vrachelse Heide waren 32 woningen gepland. De Milieuvereniging Oosterhout was van meet af aan fel gekant tegen de bouwplannen, vanwege de schadelijke gevolgen voor het natuurgebied. De Milieuvereniging ging tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Raad van State, omdat noch de gemeente noch de provincie Noord-Brabant naar haar wilde luisteren. Inmiddels is er een rapport verschenen van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek uit Wageningen, dat de bezwaren van de Milieuvereniging ondersteunt.

Volgens het onderzoeksinstituut moet er een bufferzone van vijftig tot honderd meter tussen komen tussen de Vrachelse Heide en de woningen. Een onafhankelijke adviseur van de Raad van State hecht veel waarde aan dit rapport en vindt daarom dat aan het deel van het bestemmingsplan dat het dichtst bij de bosrand ligt goedkeuring moet worden onthouden.

Alternatief

De gemeente, die bang is dat de Raad van State deze adviezen zal volgen, kwam tijdens de rechtszitting met een alternatief. Op de strook langs het bos zouden achttien woningen minder gebouwd ke worden, en de veertien resterende woningen zouden grotere tuinen moeten krijgen. Daarmee zou er een betere overgang zijn tussen het natuurgebied en de bebouwing. De gemeente heeft liever minder huizen dan helemaal geen huizen, omdat ze dan in ieder geval de bouwgrond kan verkopen.

De – 3,6 miljoen die dit oplevert, heeft de gemeente hard nodig om uit de kosten te komen. Kan de gemeente de strook grond langs het bos niet verkopen, dan zullen de prijzen van andere bouwkavels omhoog moeten.

De Milieuvereniging wees het alternatief van de gemeente van de hand. Ze blijft er bij dat er helemaal geen woningbouw moet komen binnen honderd meter van het natuurgebied.

De gemeente Oosterhout probeerde ook nog te voorkomen dat de Raad van State goedkeuring onthoudt aan de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor de nieuwbouwwijk. De adviseur vindt dat een deel van de weg er voorlopig niet mag komen, omdat nog niet duidelijk is hoeveel lawaai dit zal geven voor twee bewoners van de Veekestraat. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

Reageer op dit artikel