nieuws

Oogst tropisch rondhout gaat verder omlaag

bouwbreed

Voor 1994 zal de oogst en export van tropisch rondhout naar verwachting van de Stichting Bos en Hout te Wageningen nog lager uitkomen dan in 1993 het geval was. En in dat jaar was de oogst al aanzienlijk lager dan in de drie daaraan voorafgaande jaren. De export van gezaagd hout blijft constant.

De export zal daardoor de komende jaren sterk onder druk blijven staan en deze druk zal nog sterker worden. Dat niet alleen door de verwachte lagere oogst, maar ook door de sterke bevolkingstoename en de economische groei van tropische landen. Afnemers zullen zich moeten schikken in een verminderde beschikbaarheid van tropische stammen ten gunste van produkten zoals gezaagd hout, triplex en mogelijk ook gevingerlast hout. De daling van de oogst geldt vooral voor de Maleisische deelstaat Sarawak. De export was in 1993 al 30% lager dan in 1992. De dalende trend is een reflectie van wat in Maleisie aan de hand is. De oogst is mede in verband met het stevig ontwikkelen van een duurzaam bosbeheer teruggebracht. De rondhoutexport vanuit Sabah werd verboden, aldus de Stichting Bos en Hout.

De totale produktie van gezaagd tropisch hout in de ITTO-landen is de afgelopen jaren redelijk constant gebleven. De ITTO-landen zijn de landen, die zich inzetten voor een verbeterd bosbeheer. De export van gezaagd hout is licht gestegen. De Maleisische uitvoer schommelt. De import van de ITTO-landen is daarentegen flink gestegen. Deze was in 1993 31% hoger dan in het jaar ervoor. Dat lijkt in tegenspraak tot de eerder vermelde lichte stijging.

Meer export

Een verklaring hiervoor lijkt volgens Bos en Hout, dat de niet ITTO-landen meer zijn gaan exporteren. Vooral Japan heeft in 1993 aanzienlijk meer tropisch hout geimporteerd, namelijk 78% meer dan in 1991. Deze toename is voor een belangrijk deel het gevolg van de afnemende beschikbaarheid van tropisch rondhout. De Maleisische produktie van gezaagd hout zal naar verwachting voor 1994 lager uitkomen dan in 1993. Dat komt voornamelijk omdat dit rondhout steeds meer in de Maleisische triplexfabrieken wordt verwerkt.

Ook de produktie in Indonesie en de Filippijnen zal voor 1994 lager uitkomen dan in 1993 het geval was. De import van Japan zal in 1994 lager zijn dan in het jaar daarvoor. Daar staat tegenover, dat de import van Thailand juist veel hoger zal uitkomen. Daarmee wordt Tailand opnieuw ’s werelds grootste importeur van gezaagd hout.

Reageer op dit artikel