nieuws

Nog geen behandeling reparatiewet btw

bouwbreed Premium

De Hoge Raad heeft, met een nog niet openbaar gemaakt arrest van 7 december 1994, ernstige belemmeringen opgeworpen voor het wetsvoorstel dat het de belastingdienst mogelijk maakt weer op ruime schaal btw te heffen op nieuwe bouwkavels.

Staatssecretaris Vermeend van Financien neemt de uitspraak zo ernstig op, dat hij de voorzitter van de Eerste Kamer heeft gevraagd voorlopig af te zien van het debat over zijn wetsvoorstel.

Voor enkele duizenden huiseigenaren en tientallen bouwondernemingen en projectontwikkelaars, die in het verleden wellicht ten onrechte een btw-aanslag kregen over veelal door gemeenten geleverde bouwterreinen, breekt nu een onzekere tijd aan. Er lopen talloze procedures waarin burgers en bedrijven btw terugvorderen van gemeenten.

Die verwijzen weer terug naar de grote schuldige: het ministerie van Financien. Dat heeft verzuimd de Nederlandse wet op de omzetbelasting tijdig aan te passen aan de zesde btw-richtlijn van de Europese Unie. De zaak zit in een impasse. Bij de Europese Commissie loopt inmiddels een procedure van gedupeerde partijen die de Nederlandse Staat aansprakelijk stellen.

Het was oorspronkelijk de belastingrechter die in diverse arresten btw-heffing op vrijwel maagdelijke bouwterreinen vernietigde. Het bekende voorbeeld is het beruchte St. Oedenrode-arrest, waarmee de zaak op gang kwam. Vervolgens perkte de belastingrechter de btw-vrijstelling op bouwpercelen weer enigszins in, waardoor de hoop van vele huiseigenaren inzakte. Financien kwam vervolgens met een reparatiewet die het mogelijk maakt om zelfs als er, populair gezegd, maar een struikje wordt verwijderd van het toekomstige bouwkavel, weer btw te heffen. Er is dan volgens de aangepaste wet sprake van een ‘vervaardigd’ goed. De Eerste Kamer is nog niet eens aan het debat over de reparatiewet begonnen, of de Hoge Raad gooit opnieuw roet in het eten. In een arrest dat niet eens over bouwkavels gaat, stelt het hoogste nationale rechtscollege vast dat de Nederlandse wet op de omzetbelasting strijdig is met de zesde Europese btw-richtlijn. Door de belastingheffing over levering van onroerend goed te koppelen aan het begrip ‘vervaardigen’ is gekozen voor een van de richtlijn afwijkend stelsel, meent de Hoge Raad.

Vermeend concludeert in zijn schrijven aan voorzitter Tjeenk Willink van de senaat, dat zijn reparatie-wetsvoorstel niet met dit arrest spoort. Hij wil de kwestie bestuderen om een oplossing te bedenken die de problemen wegneemt.

Reageer op dit artikel