nieuws

Nettowinst Grontmij vijf procent hoger

bouwbreed

Het advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft in 1994 naar verwachting 5 procent meer nettowinst behaald dan het jaar daarvoor. De winst na belastingen komt daarmee uit op f. 16,7 miljoen tegenover – 15,9 miljoen in 1993. Dat bleek uit de nieuwjaarstoespraak van de directie van de Grontmij.

De groei is enigszins gedrukt door slechtere marktontwikkelingen in de tweede helft van 1994.

Vooral de milieu-activiteiten nemen nauwelijks verder toe. Ook moest Grontmij alle voorbereidende werkzaamheden voor de Betuwelijn onverwacht stilleggen. Mocht het kabinet positief beschikken over de aanleg van deze spoorlijn, dan komt dit werk uiteraard weer terug. Voor 1995 verwacht Grontmij vooralsnog een beperkte stijging van het resultaat. Niet alleen de conjucturele ontwikkelingen zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat, maar ook het al dan niet doorgaan van enkele grote poen.

Reageer op dit artikel